Ook het verwerken van voertuigdata is begrensd

16 jul 2021

Op 9 maart 2021 heeft The European Data Protection Board [“EDPB”] richtlijnen gepubliceerd voor het verwerken van data door connected voertuigen en mobiliteit gerelateerde applicaties. De aanleiding voor deze richtlijn is dat de meeste data die door connected voertuigen wordt verwerkt persoonsgegevens bevatten. Bij het verwerken van data valt te denken aan het opslaan van data die het voertuig zelf door het gebruik ervan genereert, maar ook het delen van data tussen het voertuig en de met het voertuig gekoppelde applicaties en de externe opslag van de data. De richtlijnen bevatten aanbevelingen voor auto- en auto-onderdelenfabrikanten, betrokken dienstverleners en elke andere betrokkene die hierbij een rol als dataverwerker of dataverantwoordelijke neemt.

 

 

 

 

 

 

 

In de richtlijnen zijn de volgende aanbevelingen gepubliceerd:

  • Gegevensbescherming bij ontwerp brengt mee dat het verwerken van data binnen het voertuig dient te gebeuren. Dat betekent dat de data het voertuig in principe niet verlaat. Als het delen van delen noodzakelijk is, dan moet de data worden geanonimiseerd of ten minste gepseudonimiseerd;
  • Het EDPB bestempelt twee typen data als bijzondere persoonsgegevens, namelijk biometrische gegevens en locatiegegevens. In het geval van biomedische gegevens dient gebruik te worden gemaakt van voldoende toereikende biometrische authenticatiemethoden. De authenticatie vindt in het voertuig zelf plaats en er worden geen data met derden gedeeld. In het geval van locatiegegevens mogen deze slechts worden verwerkt als dit absoluut noodzakelijk is;
  • De gebruiker van het voertuig moet de controle krijgen over de wijze waarop zijn data wordt verkregen en verwerkt in zijn voertuig. Dit vereist transparantie bijvoorbeeld door het installeren van een software dat melding maakt van de verwerking van de data;
  • De mogelijkheid om data van een gebruiker te wissen als een nieuwe gebruiker zich aandient. Hierbij valt te denken aan huurvoertuigen, maar ook verkoop.

Hebt u vragen over het verwerken van data, neem dan gerust contact met ons op.

 

BG.legal