Het delen van data

Typ op een zoekpagina “waarde van data” in en je wordt overladen met artikelen waarin schrijvers zich uitlaten over de enorme waarde van data voor bedrijven. Wanneer bedrijven besluiten deze data met elkaar te gaan delen, dan wordt de waarde voor beide bedrijven alleen meer vergroot. In een ander artikel is al beschreven dat er in juridische zin niet snel sprake is van eigendom op data. Daardoor is data moeilijker te beschermen dan zaken of intellectuele eigendomsrechten. De vraag is op welke wijze data wel gedeeld kan worden?

Delen is risicovol

Bij het delen van data is het altijd goed om te beseffen dat er een risico bestaat dat de data buiten de eigen controle terecht komt. Data is makkelijk te kopiëren en een partij kan nooit zeker zijn dat data niet verder wordt verspreid. Is data eenmaal gedeeld dan bestaat dus altijd het risico dat de data niet langer exclusief is. Partijen die data willen delen doen er vaak verstandig aan om contractueel de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Veelvoorkomende afspraken zijn de volgende:

 • Een beperking voor de ontvangende partij voor het gebruik van de data eventueel met boetebeding om te stimuleren dat partijen hun boekje niet te buiten gaan, en;
 • Een verbod op het maken van kopieën van de data eventueel met boetebeding, en;
 • Een verbod op verdere verspreiding van data eventueel met boetebeding, en;
 • Een beëindigingsmogelijkheid met daarbij de verplichting om de data niet langer beschikbaar te hebben eventueel met boetebeding.
Het gebruik na het delen

Een ander belangrijk aspect bij het delen van data is dat de verkrijger de data ook kan gebruiken. Dit is zowel bij de aanschaf van data, alsook bij een samenwerking of bij een licentieovereenkomst het geval. Dat betekent dat op voorhand allereerst duidelijk moet zijn in welke bestandsvorm de data worden aangeleverd. Op die manier weet de verkrijger of hij het bestandstype ook kan openen. Wellicht zal de gebruiker de betreffende software nog moeten downloaden en de bijbehorende licentie voor het auteursrecht moeten kopen. Een andere vraag is of er persoonsgegevens betrokken zijn in de data en dus beschermd worden door de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Mogen partijen deze data wel delen en mag de verkrijger de data gebruiken? Ten slotte is het van belang dat ontvangen data betrouwbaar is. De koper of gebruiker van de data doet er verstandig aan de achtergrond van de data te kennen en te weten hoe deze zijn verkregen.

Resultaten van het delen

Met het delen van data wil je als deler ook een voordeel halen. Van wie zijn de resultaten van het delen? Als je als deler een probleem hebt wat op te lossen is met een AI model, dan zijn er verschillende manieren hoe de maker van het model dat model aan jou kan verstrekken. In ons artikel ‘Van wie is het model?’ worden er drie mogelijke samenwerkingsvormen uiteengezet waaruit je kunt kiezen.

Lees meer:

Gerelateerde artikelen/blogs:

 • Algoritme als een Dienst 26 oktober 2020
 • Van wie is het model? 26 oktober 2020
 • Een toelichting op de ‘visie op datadeling tussen bedrijven’ 19 mei 2020
 • De roep om het vrijgeven van voertuigdata 8 april 2020
 • Onze specialisten

  Jos van der Wijst
  DUO lanceert synthetische dataset
  Lees meer
  Nederlandse woningcorporaties getroffen door datalek
  Lees meer
  Inschrijfformulier datalekken
  Lees meer
  EU en VS bereiken principeakkoord over het uitwisselen van data
  Lees meer
  AI regulatory sandboxes en data
  Lees meer
  Europese Commissie komt met voorstel nieuwe dataregels
  Lees meer
  European Data Protection Day: wat te doen bij een datalek?
  Lees meer
  Keuzes bij cloud services
  Lees meer
  Wanneer een schadevergoeding na een datalek?
  Lees meer
  Uber-chauffeurs nu ook werknemers
  Lees meer
  Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
  Lees meer
  Paralympier aangereden door zelfrijdende bus
  Lees meer
  Inwerkingtreding van EU Open Data richtlijn
  Lees meer
  Risico check voor AI toepassingen
  Lees meer
  Een AI-systeem als baas?
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Ook het verwerken van voertuigdata is begrensd
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Software as a Service: grip op data
  Lees meer
  Het delen van data en vertrouwelijkheid
  Lees meer
  Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
  Lees meer
  Reclame maken voor corona zelftesten
  Lees meer
  Nieuwsgierig en creatief meedenken, Jos van der Wijst
  Lees meer
  SyRI wetgeving in strijd met EVRM
  Lees meer
  Google verwijdert (onterechte?) negatieve recensie niet
  Lees meer
  Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
  Lees meer
  Aanbevelingen aansprakelijkheid bij AI
  Lees meer
  Het nieuwe algoritmeregister van de gemeente Amsterdam
  Lees meer
  Algoritme via Detachering
  Lees meer
  Algoritme als Software
  Lees meer
  Auteursrechten & Artificial Intelligence
  Lees meer
  Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
  Lees meer
  Algoritme als een Dienst
  Lees meer
  Van wie is het model?
  Lees meer
  Who owns an algorithm? How do you share data? What are legal aspects of AI?
  Lees meer
  Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
  Lees meer
  AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
  Lees meer
  Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
  Lees meer
  Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
  Lees meer
  Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
  Lees meer
  Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data
  Lees meer
  Software / data overeenkomsten
  Lees meer
  NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
  Lees meer
  Een toelichting op de ‘visie op datadeling tussen bedrijven’
  Lees meer
  De roep om het vrijgeven van voertuigdata
  Lees meer
  Europese perspectieven op AI medische hulpmiddelen
  Lees meer
  Databankenrecht
  Lees meer
  Checklist data sharing agreement
  Lees meer
  De verkoop en verpanding van data
  Lees meer
  Data en ethiek
  Lees meer
  De bescherming van data
  Lees meer
  Het eigendom van data
  Lees meer
  Data
  Lees meer
  Privacyrecht
  Lees meer
  BG.tech
  Lees meer
  Vacatures
  Lees meer