Het delen van data

Typ op een zoekpagina “waarde van data” in en je wordt overladen met artikelen waarin schrijvers zich uitlaten over de enorme waarde van data voor bedrijven. Wanneer bedrijven besluiten deze data met elkaar te gaan delen, dan wordt de waarde voor beide bedrijven alleen meer vergroot. In een ander artikel is al beschreven dat er in juridische zin niet snel sprake is van eigendom op data. Daardoor is data moeilijker te beschermen dan zaken of intellectuele eigendomsrechten. De vraag is op welke wijze data wel gedeeld kan worden?

Delen is risicovol

Bij het delen van data is het altijd goed om te beseffen dat er een risico bestaat dat de data buiten de eigen controle terecht komt. Data is makkelijk te kopiëren en een partij kan nooit zeker zijn dat data niet verder wordt verspreid. Is data eenmaal gedeeld dan bestaat dus altijd het risico dat de data niet langer exclusief is. Partijen die data willen delen doen er vaak verstandig aan om contractueel de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Veelvoorkomende afspraken zijn de volgende:

  • Een beperking voor de ontvangende partij voor het gebruik van de data eventueel met boetebeding om te stimuleren dat partijen hun boekje niet te buiten gaan, en;
  • Een verbod op het maken van kopieën van de data eventueel met boetebeding, en;
  • Een verbod op verdere verspreiding van data eventueel met boetebeding, en;
  • Een beëindigingsmogelijkheid met daarbij de verplichting om de data niet langer beschikbaar te hebben eventueel met boetebeding.
Het gebruik na het delen

Een ander belangrijk aspect bij het delen van data is dat de verkrijger de data ook kan gebruiken. Dit is zowel bij de aanschaf van data, alsook bij een samenwerking of bij een licentieovereenkomst het geval. Dat betekent dat op voorhand allereerst duidelijk moet zijn in welke bestandsvorm de data worden aangeleverd. Op die manier weet de verkrijger of hij het bestandstype ook kan openen. Wellicht zal de gebruiker de betreffende software nog moeten downloaden en de bijbehorende licentie voor het auteursrecht moeten kopen. Een andere vraag is of er persoonsgegevens betrokken zijn in de data en dus beschermd worden door de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Mogen partijen deze data wel delen en mag de verkrijger de data gebruiken? Ten slotte is het van belang dat ontvangen data betrouwbaar is. De koper of gebruiker van de data doet er verstandig aan de achtergrond van de data te kennen en te weten hoe deze zijn verkregen.

Resultaten van het delen

Met het delen van data wil je als deler ook een voordeel halen. Van wie zijn de resultaten van het delen? Als je als deler een probleem hebt wat op te lossen is met een AI model, dan zijn er verschillende manieren hoe de maker van het model dat model aan jou kan verstrekken. In ons artikel ‘Van wie is het model?’ worden er drie mogelijke samenwerkingsvormen uiteengezet waaruit je kunt kiezen.

Lees meer:

Gerelateerde artikelen/blogs:

  • Algoritme als een Dienst 26 oktober 2020
  • Van wie is het model? 26 oktober 2020
  • Een toelichting op de ‘visie op datadeling tussen bedrijven’ 19 mei 2020
  • De roep om het vrijgeven van voertuigdata 8 april 2020