Realisatie huisvesting arbeidsmigranten: zoek de kansen!

20 aug 2021

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Handreiking huisvesting van arbeidsmigranten gepubliceerd. De handreiking heeft betrekking op het ruimtelijk instrumentarium.

In de handreiking is uitgebreid aandacht voor de verschillende stappen die nodig zijn om arbeidsmigranten kwalitatief toereikende huisvesting te bieden.

Hoewel de handreiking vooral voor gemeenten is bedoeld kan ook ‘de markt’ voordeel hebben van kennisname van dit document dat kan helpen bij het inzichtelijk krijgen van de complexe materie van huisvesting en ruimtelijke ordening.

Wilt u meer weten? U kunt vrijblijvend terecht bij de vastgoedadvocaten van BG.legal.   

Rik Wevers