Schadevergoeding na hack persoonsgegevens?

10 mei 2021

Met enige regelmaat lezen we dat er door een hack persoonsgegevens in handen van derden zijn gevallen. Wanneer heeft degene van wie de persoonsgegevens zijn gehackt recht op een schadevergoeding en wat is dan schade? Moet schade worden bewezen? Betekent een hack dat er dus is gehandeld in strijd met de privacy regelgeving?

Deze vragen kwamen aan de orde in een zaak die heeft geleid tot een uitspraak van 7 april 2021 van de rechtbank Gelderland[1]. In deze zaak ging het om iemand die zich als woningzoekende had ingeschreven op de website van NederWoon.nl. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount had hij persoonsgegevens moeten verstrekken zoals een kopie paspoort (met BSN afgeschermd), loonstroken en bankafschriften. In mei 2019 is het computersysteem van Nederwoon.nl gehackt. De hacker is gepakt en in december 2019 door de rechter veroordeeld voor computervredebreuk. De hacker heeft gedreigd de buit gemaakte persoonsgegevens te openbaren maar heeft dat niet gedaan. In deze procedure stelt degene die het gebruikersaccount had aangemaakt (‘eiser’) NederWoon aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is doordat NederWoon vermoedelijk in strijd heeft gehandeld met de Algemene verordening gegevensbescherming (‘Avg’). De immateriële schade wordt daarbij begroot op € 575,-.

De eiser stelt dat:
 • NederWoon in strijd met de Avg zijn persoonsgegevens te lang en onrechtmatig heeft verwerkt (er was al een huurovereenkomst tot stand gekomen en zijn persoonsgegevens hadden dus niet bewaard hoeven te worden).
 • NederWoon geen passende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om de gegevens te beveiligen.
 • Hij heeft te vrezen voor misbruik van zijn persoonsgegevens, nu er zeer privacygevoelige informatie is gelekt, zoals een kopie van zijn paspoort. Dit leidt tot het ondervinden van distress.

NederWoon betwist met name dat sprake is van schending van de Avg of ander onrechtmatig handelen en betwist dat sprake is van schade bij eiser.

Wettelijk kader

Art. 82 Avg stelt dat eenieder die materiële of immateriële schade heeft geleden ten gevolge van een inbreuk op de Avg, het recht heeft om van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker schadevergoeding te ontvangen voor de geleden schade.

De rechter overweegt:
 • artikel 5 van de Avg bepaalt onder andere dat persoonsgegevens moeten worden verwerkt op rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze en niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is. Ook moeten de gegevens ‘door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging’.
 • uit het enkele feit dat een hacker er in is geslaagd bij de persoonsgegevens te komen, kan nog niet worden afgeleid dat NederWoon in strijd heeft gehandeld met artikel 5 Avg. Immers, ook bij de meest optimale beveiliging zal helaas niet volledig uit te sluiten zijn dat technisch (zeer) bekwame kwaadwillende zich toegang verschaffen.
 • Eiser moet stellen en voldoende onderbouwen dat er daadwerkelijk (immateriële) schade geleden is. Anders dan eiser kennelijk meent, is het geen automatisme dat een schending van de Avg leidt tot (immateriële) schade en dus tot schadevergoeding.
 • De enkele stelling dat sprake is geweest van ‘distress’ is onvoldoende als geen onderbouwing wordt gegeven waaruit blijkt dat eiser hier concreet last van heeft gehad of hoe die ‘distress’ zich bij hem heeft geuit. Zo heeft eiser na het bekend worden met de hack niet meteen vragen gesteld aan NederWoon of op andere wijze laten merken bezorgd te zijn.
 • Ook speelt een rol dat de hacker de persoonsgegevens (nog) niet aan derden had verkocht of overgedragen zodat de kans dat de gegevens in verkeerde handen komen nihil is.

En dus worden de vorderingen afgewezen.

Wat betekent dit voor de praktijk:
 • Het is dus geen automatisme dat de persoon van wie de persoonsgegevens bij een hack zijn buit gemaakt, recht heeft op (immateriële) schadevergoeding. Eiser verwees daarvoor zonder succes naar het arrest van de Hoge Raad van 15 maart 2019[2].
 • De partij die een schadevergoeding vordert moet zijn (immateriële) schade bewijzen. Dit ligt in lijn met eerdere uitspraken, onder meer rechtbank Utrecht, 17 september 2008. Maar er zijn ook andere uitspraken.
 • In maart 2021 luidde de Autoriteit Persoonsgegevens nog de noodklok over een explosieve toename van hacks en data
 • De IT-dienstverlener krijgt een steeds verdergaande zorgplicht ten aanzien van waarschuwingen voor een niet op orde zijnde beveiliging van de IT systemen. Zoals de uitspraak van 14 november 2018 van rechtbank Amsterdam over een ransomaanval[3]. De beveiliging bij een klant was niet in orde en de IT dienstverlener wordt daarvoor aansprakelijk gehouden.
 • De verdergaande zorgplicht van IT-dienstverleners betekent ook dat partijen in IT overeenkomsten meer zouden moeten vastleggen over wie welke verantwoordelijkheid heeft, wie waarvoor aansprakelijk is en wie waarvoor verzekerd zou moeten zijn.

Wanneer u vragen heeft over IT, software contracten (wie heeft welke contractuele verplichtingen), (schade door) een datalek of cybersecurity dan kunt u contact opnemen met Jos van der Wijst (wijst@bg.legal).

[1] Rechtbank Gelderland, 7 april 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:1888

[2] Hoge Raad, 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376

[3] Rechtbank Amsterdam, 14 november 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:10124

Jos van der Wijst

 

 

 

 

 

 

 

  Contact

   Uber-chauffeurs nu ook werknemers
   Lees meer
   Merken op verzenddozen: mag dat wel?
   Lees meer
   Kortingsperiode op merk- en modelregistraties verlengd
   Lees meer
   Nieuwsbrief voor datascience ondernemingen
   Lees meer
   Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
   Lees meer
   Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming
   Lees meer
   Wie is aansprakelijk bij een ransomaanval?
   Lees meer
   Paralympier aangereden door zelfrijdende bus
   Lees meer
   Wapenen tegen copycats? Registreer je merk!
   Lees meer
   Recept en foto’s gekopieerd door Sonja Bakker: plagiaat of auteursrechtinbreuk?
   Lees meer
   Inwerkingtreding van EU Open Data richtlijn
   Lees meer
   Risico check voor AI toepassingen
   Lees meer
   AI-systeem als uitvinder?
   Lees meer
   Een AI-systeem als baas?
   Lees meer
   IE in de holding
   Lees meer
   Ook het verwerken van voertuigdata is begrensd
   Lees meer
   Leveranciersklem zorginformatiesystemen onder de loep van de ACM
   Lees meer
   Online oplichting en zakelijke identiteitsfraude: wat te doen?
   Lees meer
   Succesvol webinar Fashion & Law deel 2
   Lees meer
   Gebruik van cookies in jouw webshop: Aan welke regels moet ik mij houden?
   Lees meer
   EK-gekte losgebarsten: KNVB vs. Jumbo
   Lees meer
   Belangrijke wijzigingen auteursrecht: makers en exploitanten
   Lees meer
   Jouw eigen gezicht als merkregistratie: kan dat?
   Lees meer
   Legal Department as-a-Service
   Lees meer
   Misleidende duurzaamheidsclaims in de modebranche: Waar moet ik op letten?
   Lees meer
   Nieuwe gezondheidsclaim: wetenschappelijk bewijs vereist
   Lees meer
   Er is ruimte voor onderhandeling bij Arbitvoorwaarden
   Lees meer
   Succesvol webinar legal voor AI startups/scale-ups
   Lees meer
   Software as a Service: grip op data
   Lees meer
   Succesvol webinar Praktijkvoorbeelden van AI, E-Health en contractering in de zorg
   Lees meer
   Nieuwe Europese regels voor artificial intelligence
   Lees meer
   Successful webinar NDA, secrecy and cooperation
   Lees meer
   Het delen van data en vertrouwelijkheid
   Lees meer
   Drowned in the sun
   Lees meer
   Nooit geschoten is altijd mis: Tommy Hilfiger vs. Facebook uiteengezet
   Lees meer
   Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
   Lees meer
   Reclame maken voor corona zelftesten
   Lees meer
   Wilt u weten of uw merk nog vrij is?
   Lees meer
   Later als ik groot ben..
   Lees meer
   Het gebruik van (framed) hyperlinks vs. het auteursrecht
   Lees meer
   Nieuwsgierig en creatief meedenken, Jos van der Wijst
   Lees meer
   Succesvol webinar beschermingsmogelijkheden van AI
   Lees meer
   Exclusiviteitsafspraak in een samenwerkingsovereenkomst
   Lees meer
   Succesvol webinar Fashion & Law deel 1
   Lees meer
   Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost
   Lees meer
   SyRI wetgeving in strijd met EVRM
   Lees meer
   Google verwijdert (onterechte?) negatieve recensie niet
   Lees meer
   Succesvol webinar AI in de Zorg
   Lees meer
   Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
   Lees meer
   Cybersecurity in de zorg: dreigingen in beeld!
   Lees meer
   Functie van cosmetische producten verplicht op verpakking
   Lees meer
   Modelrecht en auteursrecht op inwerpzuil
   Lees meer
   Merkonderzoek: Hoe voorkom je merkinbreuk?
   Lees meer
   Doorhaling van een merkregistratie
   Lees meer
   Een webshop: mag alles zomaar of gelden er regels?
   Lees meer
   Kortingsregelingen voor MKB-ondernemers bij juridisch advies
   Lees meer
   Opzetten modelabel: waar moet je aan denken?
   Lees meer
   Een merk moet ook daadwerkelijk gebruikt worden
   Lees meer
   Mag je foto's van werknemers gebruiken?
   Lees meer
   Sinterklaas is toch gewoon sinterklaas?
   Lees meer
   Rechtbank geeft Autoriteit Persoonsgegevens rode kaart
   Lees meer
   Aanbevelingen aansprakelijkheid bij AI
   Lees meer
   Het nieuwe algoritmeregister van de gemeente Amsterdam
   Lees meer
   Algoritme via Detachering
   Lees meer
   Algoritme als Software
   Lees meer
   Mensgerichte Artificiële Intelligentie sessie van NL AI coalitie
   Lees meer
   Schizofrene patiënt maakt betalingen over aan ‘vriendinnen’ in het buitenland.
   Lees meer
   Auteursrechten & Artificial Intelligence
   Lees meer
   Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
   Lees meer
   Positiemerk: kan je dat beschermen?
   Lees meer
   Algoritme als een Dienst
   Lees meer
   Van wie is het model?
   Lees meer
   Beperkingen in licentieovereenkomst door mededingingsrecht
   Lees meer
   Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
   Lees meer
   Wees de copycats voor!
   Lees meer
   Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
   Lees meer
   Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
   Lees meer
   Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
   Lees meer
   Inspiratie in de fashion industrie: wat zijn de grenzen?
   Lees meer
   Wanneer heeft een IT leverancier aan zijn inspanningsverplichting voldaan?
   Lees meer
   Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data
   Lees meer
   Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
   Lees meer
   Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
   Lees meer
   Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
   Lees meer
   Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
   Lees meer
   Europees Hof verwijst EU-VS Privacy Shield naar de prullenbak. En nu?
   Lees meer
   Merkgebruik bij import producten en doorverkoop
   Lees meer
   BG.legal ontvangt subsidie voor AI kennisplatform
   Lees meer
   Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
   Lees meer
   Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
   Lees meer
   Verwerking medische persoonsgegevens verduidelijkt in nieuwe UAVG
   Lees meer
   Voor wiens rekening komt trage werking softwaresysteem; klant of leverancier?
   Lees meer
   Software / data overeenkomsten
   Lees meer
   NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
   Lees meer
   Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?
   Lees meer
   Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
   Lees meer
   Nakoming verplichtingen uit een pilotcontract software
   Lees meer
   Nieuwsbrief Tech - meld je aan
   Lees meer
   NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier
   Lees meer
   Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid
   Lees meer
   De roep om het vrijgeven van voertuigdata
   Lees meer
   Domeinnamen
   Lees meer
   Voorbeeld tijdelijke licentie voor productie hulpmiddelen tijdens Corona crisis
   Lees meer
   Slaafse nabootsing
   Lees meer
   Nieuwsbrief BG Tech: de uitdagingen voor IP en Technologie & gratis webinar corona
   Lees meer
   Tekort materialen corona bestrijding. Is 3D printing of dwanglicentie oplossing?
   Lees meer
   Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden?
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
   Lees meer
   Wie heeft recht op de domeinnaam?
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (Deel 2)
   Lees meer
   Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
   Lees meer
   Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
   Lees meer
   Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig
   Lees meer
   Den Bosch Data Week: Practical experiences Blockchain and Food
   Lees meer
   Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?
   Lees meer
   Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
   Lees meer
   Tips voor het verkrijgen van auteursrechten
   Lees meer
   Auteursrecht op website(teksten)
   Lees meer
   Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten
   Lees meer
   5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
   Lees meer
   Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
   Lees meer
   Doordacht samenwerken geeft meer macht
   Lees meer
   Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
   Lees meer
   Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
   Lees meer
   Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
   Lees meer
   Inbreuk op merken in de beauty branche
   Lees meer
   Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
   Lees meer
   Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
   Lees meer
   Software
   Lees meer
   Privacyrecht
   Lees meer
   IT-recht
   Lees meer
   BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
   Lees meer
   Uitleg begrip operationeel in ICT-aanbesteding
   Lees meer
   Wat is schade bij illegaal gebruik software?
   Lees meer
   Werkgever aansprakelijk voor door werknemer illegaal gekopieerde software?
   Lees meer
   Een medewerker downloadt illegaal, werkgever betaalt de rekening
   Lees meer
   BG.tech
   Lees meer
   Vacatures
   Lees meer