Smart Industry

Smart Industry, of ook wel Industrie 4.0 genoemd, is de volgende fase in industriële ontwikkeling. Het betekent een verdergaande integratie van automatisering en gegevensuitwisseling in industriële productie. Machines en systemen worden met elkaar verbonden en slim aangedreven. Die verbinding geldt niet alleen binnen een fabriek, maar ook met klanten en toeleveranciers. De keten integreert. Smart Industry maakt het productieproces flexibel en schaalbaar.

Hiervoor combineert Smart Industry (nieuwe) technologieën. Smart industry combineert de kracht van digitalisering, virtualisering en artificiële intelligentie om fabrieken steeds meer taken autonoom te laten verrichten. Op afroep, zodat maatwerk-productie mogelijk is. Denk daarbij aan sensortechnologie, robotica, artificial intelligence, augmented reality, 3D-printing (additive manufacturing), Big data, cloud computing, Internet of Things.

BG.legal voelt zich thuis in Smart Industry. Daarom hebben wij een vestiging op de Brainport Industries Campus; het gezicht van de High Tech maakindustrie.

Smart Industry heeft verstrekkende gevolgen:

  • Vergaande samenwerking binnen de supply chain
  • Vergaande integratie van software systemen
  • Vergaande verandering van banen
  • Beschikbaarheid van digitale netwerken wordt nog belangrijker
  • Veiligheid van digitale netwerken komt hoger op de agenda
Wat doen wij?
  1. Nieuwe technologieën

Het gebruik van nieuwe technologieën heeft (vaak) ook juridische aspecten. Hetzelfde geldt voor het integreren van software. Risico’s en aansprakelijkheden kunnen anders liggen. Daarnaast kunnen er ook juridisch nieuwe kansen liggen.

Wij adviseren hierover.

  1. Smart Arbeidsrecht

De invulling van werkzaamheden verandert. Daarnaast zullen werknemers om moeten kunnen gaan met de gewijzigde inrichting van hun werkzaamheden. Ook arbeidsrechtelijk heeft dit gevolgen. Wij brengen deze in kaart en adviseren hierover.

  1. Data

Door het gebruik van nieuwe technologieën wordt er meer data verzameld, gedeeld en bewerkt. Big data wordt gebruikt voor artificial intelligence en data science toepassingen. Om dit veilig te laten plaatsvinden maken wij overeenkomsten waarin de noodzakelijke afspraken zijn vastgelegd, zoals in data sharing agreements en data transfer agreements.

  1. Samenwerking

Een kenmerk van Smart Industry is samenwerking door partners in een keten. Aan daadwerkelijk ketenintegratie gaat vaak onderzoek naar samenwerking vooraf. Dit betekent dat partijen informatie gaan delen, gaan onderzoeken op welke manier zij met elkaar zouden kunnen samenwerken, wie waar welk prijsvoordeel kan behalen, etc. Vaak worden er subsidies verleend voor dergelijke onderzoeken en/of samenwerkingen.

Wij maken dergelijke samenwerkingsovereenkomsten. Wij letten daarbij niet alleen op goede afspraken over het uitwisselen van vertrouwelijke (bedrijfsgeheime) informatie, maar kijken ook naar aspecten zoals bescherming van intellectuele eigendomsrechten (IP), mededingingsrecht en staatssteun.

BG.legal is partner van Legal AIR.

Zie verder/gerelateerde artikelen
  • Publicatie in "Juridisch up to Date", nummer 17, 24 september 2015 over "De overeenkomst(en) bij samenwerking" Lees verder