De klassenindeling bij de WHOA

02 aug 2021

In de voorbereiding van een WHOA-akkoord vormt de klassenindeling van de schuldeisers een belangrijke puzzel. De wet schrijft voor dat schuldeisers die bij vereffening of faillissement dezelfde rechten hebben ook bij een akkoord een gelijke behandeling horen te krijgen.[1] Zo kunnen we preferente schuldeisers van concurrente schuldeisers onderscheiden, maar binnen de groep van concurrente schuldeisers ook een onderscheid maken tussen bijvoorbeeld schuldeisers met zekerheidsrechten en zonder zekerheidsrechten.

Er kunnen echter omstandigheden zijn waarin een schuldenaar meent in het WHOA-akkoord toch een onderscheid te moeten maken tussen concurrente schuldeisers die ogenschijnlijk aan elkaar gelijk zijn. Zo’n ongelijke behandeling is toelaatbaar als de groep concurrente crediteuren in de minder bedeelde klasse met de vereiste meerderheid instemt met het akkoord. Deze meerderheid is bereikt als 2/3e van het totaal van de schulden van de betreffende klasse instemt.

Als de minder bedeelde klasse niet met de vereiste meerderheid instemt, bestaat er nog een mogelijkheid om het akkoord toch te laten homologeren. Een ongelijke behandeling is namelijk toegestaan als hiervoor een redelijke grond bestaat en het akkoord de minder bedeelde klasse niet in haar belangen schaadt. Zo oordeelde de Rechtbank Rotterdam in haar zaak dat de bank terecht een ongelijke behandeling kreeg, omdat de schuldenaar bij de voortzetting van de onderneming afhankelijk is van het krediet dat de bank verstrekt. Zonder voortzetting van deze relatie volgt een faillissement en komt de minder bedeelde klasse in een nog nadeligere positie te verkeren.[2]

Tot slot

Het maken van een klassenindeling is een belangrijke- en soms ook moeilijke puzzel. Gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld, maar de WHOA biedt ruimte om van dit uitgangspunt af te wijken.

Neem vrijblijvend contact met ons op:

  • Vormt de WHOA wellicht ook een oplossing voor de schulden van uw onderneming?
  • Worstelt u met de klassenindeling?
  • Wenst u een offerte te krijgen voor de rol als herstructureringsdeskundige?
  • Wordt u geconfronteerd met een partij die een WHOA-traject wil starten?

[1] Zie art. 374 lid 1 Fw

[2] Rb Rotterdam 3 maart 2021 ECLI:NL:RBROT:2021:1769

BG.legal