Gevolgen wijziging wet incassokosten per 1 juli 2012

21 jun 2012

Met ingang van 1 juli 2012 wordt de nieuwe wet ingevoerd die het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten regelt. Die nieuwe regeling maakt het vorderen en berekenen van buitengerechtelijke incassokosten eenvoudiger en transparanter. Buitengerechtelijke incassokosten zijn de kosten die u in rekening brengt als u kosten moet maken voor incasso van uw vordering vóór u aan een procedure begint. Eenmaal in een procedure komt u in aanmerking voor een proceskostenveroordeling, waarin de gerechtelijke kosten (gedeeltelijk) betrokken zijn. Meer informatie

BG.legal