Maximaal aantal arbeidsmigranten in een straat in strijd met Europees Recht?

02 dec 2020
Huisvesting arbeidsmigranten

De afgelopen maanden zijn er diverse blogs gepubliceerd over de huisvesting van arbeidsmigranten. Veel gemeenten worstelen met het huisvesten van arbeidsmigranten. Er wordt gezocht naar oplossingen. Onder meer de gemeente Maasdriel meent de oplossing onder meer te hebben gevonden in een quota voor het huisvesten van arbeidsmigranten.

Het is zeer de vraag of  dergelijk quota is toegestaan. Ook minister Koolmees acht een quotum in strijd met Europees recht. Eerder was er al ophef ontstaan naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad van 23 oktober 2020: “Ophef over lokale quota voor huisvesting arbeidsmigranten”. In deze blog zal ik toelichten hoe een quotum werkt en wat daarvan de bezwaren zijn.

Gemeentelijk beleid

Laat ik het beleid van de gemeente Maasdriel als voorbeeld nemen. In het beleid staat de volgende passage:

 

 

De gemeente stelt met deze bepaling een quotum wat betreft het maximaal toegestane aantal panden waarin arbeidsmigranten gehuisvest mogen worden. Het staat een gemeente vrij om beleid vast te stellen. Maar dat beleid mag niet in strijd zijn met (hogere) wet- en regelgeving. In dit geval is de kans groot dat het beleid in strijd is met het Europees recht. In het Europees recht geldt als uitgangspunt het vrij verkeer van Unieburgers, dat geen onderscheid naar nationaliteit toestaat.

Daar komt bij dat een werknemer die onderdaan is van een lidstaat en die op het grondgebied van een andere lidstaat tewerkgesteld is, alle rechten en alle voordelen geniet die aan de nationale werknemers inzake huisvesting zijn toegekend [Verordening Nr 1612/68].

Het invoeren van dergelijke quota is mijns inziens in strijd met het Europees recht. Daar komt bij dat het onduidelijk is op welke wijze vergunningen worden toegekend. Het is niet uitgesloten dat er meerdere gegadigden zijn voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Aan de hand van welke verdelingssystematiek worden deze ‘schaarse vergunningen’ toegekend?

Conclusie

Hoewel meerdere gemeenten inmiddels interesse hebben getoond in het invoeren van dergelijke quota, is het zeer de vraag of een quotum uiteindelijk de gerechtelijke toets zal doorstaan. Indien op grond van dit beleid een [exploitatie- of omgevings]vergunning wordt geweigerd, is het raadzaam daartegen bezwaar te maken.

BG.legal volgt deze ontwikkelingen op de voet.

Wilt u meer informatie over het huisvesten van arbeidsmigranten?
Neemt u dan contact met mij op via boogers@bg.legal [of tel: +31 (0)88 141 08 64].

Rutger Boogers

 

 

  Contact

   Arbeidsmigranten huisvesten? Wat zijn de mogelijkheden?
   Lees meer
   Gevolgen “paraplubestemmingsplan” bij huisvesting arbeidsmigranten
   Lees meer
   Legal Department as-a-Service
   Lees meer
   Warmtewet 2014 sluit toepassing correctiefactoren niet uit
   Lees meer
   Transformatie van kantoren naar woningen
   Lees meer
   Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter?
   Lees meer
   Bestemmingsplannen: zijn alternatieve locaties relevant?
   Lees meer
   De overeenkomst bepaalt niet (alleen) welk huurregime van toepassing is
   Lees meer
   Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed
   Lees meer
   Geluidseisen voor warmtepompen en airco’s zijn aangescherpt
   Lees meer
   Nooit gedacht! Rutger Boogers
   Lees meer
   Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!
   Lees meer
   Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!
   Lees meer
   Ontruiming van een woning na overlijden?
   Lees meer
   Arbeidsmigranten op vakantiepark, recreatief verblijf of niet?
   Lees meer
   Splitsing woning voor arbeidsmigranten in strijd met bestemmingsplan?
   Lees meer
   Huurkorting vanwege corona toegewezen!
   Lees meer
   Biedt Airbnb de kans om extra inkomsten te verdienen?
   Lees meer
   Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter?
   Lees meer
   Bestemmingsplanregels en het huisvesten van arbeidsmigranten
   Lees meer
   Onrechtmatige staatssteun leidt tot algehele nietige grondtransactie
   Lees meer
   Samenwerking tussen een projectontwikkelaar en de gemeente
   Lees meer
   Huisvesting arbeidsmigranten
   Lees meer
   Huurachterstanden door de coronacrisis: ook na heropening?
   Lees meer
   Aanbesteden in het Sociaal Domein zonder gunningscriteria!
   Lees meer
   Arbeidsmigranten huisvesten na toezegging door de gemeente?
   Lees meer
   Verlenging huurovereenkomst onder Leegstandwet nodig?
   Lees meer
   Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen?
   Lees meer
   Handhaving bewoning arbeidsmigranten: inschrijving BRP van belang?
   Lees meer
   Toegestane onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging
   Lees meer
   Boete in huurcontract wegens hennepkwekerij: oneerlijk beding?
   Lees meer
   Kosten aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit
   Lees meer
   Een kadastraal perceel verkocht, of toch niet?
   Lees meer
   Gemeente Maasdriel wijzigt beleid huisvesting arbeidsmigranten
   Lees meer
   Corona en huurprijs: het blijft een lastige combinatie
   Lees meer
   Eerste corona uitspraken: welke lessen kunnen huurders en verhuurders trekken?
   Lees meer
   Opheffen erfdienstbaarheid? Alleen als er écht geen redelijk belang meer is!
   Lees meer
   De renovatieversneller: Versnelling subsidiëring duurzame renovatie huurwoningen
   Lees meer
   Opschorting van de begunstigingstermijn bij handhaving; wat zijn de mogelijkheden?
   Lees meer
   Is aantasting privacy reden om vergunning te weigeren? Jazeker!
   Lees meer
   Overmacht in de bouw door corona
   Lees meer
   De gevolgen van het coronavirus voor de huurovereenkomst
   Lees meer
   Steeds meer regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten
   Lees meer
   Beroep op ‘dringend eigen gebruik’ door woningbouwcorporatie Vestia slaagt niet
   Lees meer
   Kamerverhuur in Eindhoven op de schop
   Lees meer
   Handhaving gemeente bewoning door arbeidsmigranten: wat kunt u doen?
   Lees meer
   Ontbinding huurovereenkomst na huurachterstand: geen garantie op succes
   Lees meer
   Gemeenten vrezen dat maatregelen stikstof tekortschieten
   Lees meer
   Samenvoegen van panden als ‘kruimelgeval’
   Lees meer
   Gemeente aansprakelijk voor onjuist principebesluit?
   Lees meer
   Een beroep op het vertrouwensbeginsel: koerswijziging in de jurisprudentie
   Lees meer
   Handhaving van het verbod om dubbele bemiddelingskosten bij verhuur in rekening te brengen
   Lees meer
   Vastgoed
   Lees meer
   Huurrecht
   Lees meer
   Voorkeursrecht gemeenten
   Lees meer
   Bestuursrecht
   Lees meer
   Bestemmingsplannen
   Lees meer