Opschorting van de begunstigingstermijn bij handhaving; wat zijn de mogelijkheden?

15 mei 2020

Voordat een bestuursorgaan tot handhaving overgaat krijgt de overtreder een begunstigingstermijn om de geconstateerde overtreding te beëindigen. In sommige gevallen is het denkbaar dat deze termijn niet haalbaar is. De overtreder kan dan een beroep doen op artikel 5:34 lid 1 Awb en het bestuursorgaan verzoeken om de begunstigingstermijn te verlengen.

Opschorten begunstigingstermijn

Een dergelijk verzoek hoeft het bestuursorgaan slechts te honoreren als er sprake is van blijvende of tijdelijke gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om te overtreding te beëindigen.

Omstandigheden in coronatijd

Ook in deze bijzondere coronatijd is het denkbaar dat overtreders niet in staat zijn om (tijdelijk) aan hun verplichtingen te voldoen. Denk hierbij aan de situatie dat de overtreder geen partijen kan vinden die tijdig de overtreding kunnen beëindigen of de omstandigheid dat bepaalde materialen tijdelijk niet geleverd kunnen worden vanwege de coronacrisis. Of deze omstandigheden echter een verzoek om opschorting van de begunstigingstermijn rechtvaardigen is overigens maar de vraag. Uit vaste rechtspraak blijkt namelijk dat een beroep op overmacht in de zin van artikel 5:34 lid 1 Awb zelden slaagt.

Heeft u meer vragen neemt u dan vooral contact op met een van onze specialisten.