Reminder actie- en aandachtspunten WAB

28 jul 2020

BETER LAAT DAN NOOIT. De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) is op 1 januari 2020 in werking getreden. Mogelijk zijn sommige doorgevoerde wijzigingen in het arbeidsrecht weer weggezakt. Marlies Hol heeft daarom een reminder voor actie- en aandachtspunten in het kader van de WAB opgesteld.

Actiepunten
  • U had tot 1 februari 2020 de tijd om werknemers met een 0-urencontract een contract met een vaste arbeidsomvang aanbieden. Heeft u dat niet gedaan? Dan heeft uw werknemer mogelijk een loonvordering. Heeft u een contract met een vaste urenomvang aangeboden, maar wenste uw werknemer zijn/haar 0-urencontract te behouden? Dan is er niks aan de hand. Zorg wel dat u dat schriftelijke bevestigt aan uw werknemer én biedt het volgend jaar opnieuw aan.
  • U had tot 1 april 2020 om in uw loonadministratie voor iedere werknemer op te nemen of zij een vast of tijdelijk contract hebben. Heeft u dat niet gedaan? Dan loopt u het risico dat u ook voor werknemers met een vast contract een hoge WW-premie verschuldigd bent. Tip: noteer op de loonstrook van werknemers of er sprake is van een vast of tijdelijk contract.
Aandachtspunten
  • U kan, tenzij de toepasselijke cao anders bepaalt, drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar aangaan met een werknemer. Voorheen konden tijdelijke contracten slechts worden verlengd tot maximaal twee jaar.
  • Vanaf 1 januari 2020 heeft een werknemer recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag. Dat geldt ook voor werknemers die al vóór 1 januari 2021 in dienst waren. Deze vergoeding is niet verschuldigd als uw werknemer zelf opzegt.
  • Heeft u oproepkrachten in dienst die minder dan twaalf maanden voor u werken? Sinds 2020 moet u oproepkrachten minstens vier dagen van te voren oproepen. Als de werkgever binnen vier dagen afzegt, heeft de werknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen.
  • Vanaf 2021 hebben payrollkrachten recht op een adequate pensioenregeling. Het payrollbedrijf kan een eigen pensioenregeling treffen of de payrollkrachten kunnen meedoen met de pensioenregeling van de inlener waar zij werken.
  • Twijfelt u om een werknemer te ontslaan? Vanaf 2021 kent het arbeidsrecht een nieuwe ontslaggrond, de ‘I-grond’ (cumulatiegrond). Marlies Hol schreef daar over in dit artikel.

Heeft u arbeidsrechtelijke vragen of een juridische kwestie? Neem dan contact op met Marlies Hol.

mr. Marlies Hol, juridisch medewerker arbeidsrecht

Marlies Hol

 

 

BG.legal

Contact

Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?
Lees meer
Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!
Lees meer
Wakker worden! Een slapend dienstverband vóór 1 juli 2015?
Lees meer
Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19
Lees meer
Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.
Lees meer
Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
Lees meer
Geen recht op transitievergoeding bij ontslag
Lees meer
Seminar arbeidsrecht: Help ik moet reorganiseren, 22 september 2020
Lees meer
Loonstop wegens niet-werken door corona
Lees meer
Vakantie in tijden van corona leidt tot arbeidsrechtelijke vragen
Lees meer
Waar ligt de grens voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet?
Lees meer
Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
Lees meer
Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz
Lees meer
Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
Lees meer
Strafregels of knielen, je kunt kiezen...
Lees meer
Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?
Lees meer
Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid
Lees meer
Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms
Lees meer
Reorganisatie in coronatijd
Lees meer
Reorganisatie
Lees meer
De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
Lees meer
De normalisering van het ambtenarenrecht samen met BG.legal
Lees meer
Slapend dienstverband: Definitief goed nieuws voor langdurig zieken
Lees meer
De normalisering van het ambtenarenrecht samen met BG.legal
Lees meer
Slapend dienstverband: voorlopig goed nieuws voor langdurig zieken
Lees meer
Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020
Lees meer
Dynamisch incorporatiebeding geen eenzijdig wijzigingsbeding
Lees meer
WAB: gevolgen directe werking van de verruimde ketenregeling
Lees meer
5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
Lees meer
De WAB en het overgangsrecht voor de transitievergoeding
Lees meer
Disfunctioneren van de werknemer; wat moet ik er aan doen?
Lees meer
Opzegging arbeidsovereenkomst; werkgever let op uw saeck!
Lees meer
Werkgever: ben aantoonbaar concreet in je verwijten richting werknemer
Lees meer
Ontslag (individueel en collectief)
Lees meer
Arbeidsrecht
Lees meer