Reminder actie- en aandachtspunten WAB

28 jul 2020

BETER LAAT DAN NOOIT. De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) is op 1 januari 2020 in werking getreden. Mogelijk zijn sommige doorgevoerde wijzigingen in het arbeidsrecht weer weggezakt. Marlies Hol heeft daarom een reminder voor actie- en aandachtspunten in het kader van de WAB opgesteld.

Actiepunten
  • U had tot 1 februari 2020 de tijd om werknemers met een 0-urencontract een contract met een vaste arbeidsomvang aanbieden. Heeft u dat niet gedaan? Dan heeft uw werknemer mogelijk een loonvordering. Heeft u een contract met een vaste urenomvang aangeboden, maar wenste uw werknemer zijn/haar 0-urencontract te behouden? Dan is er niks aan de hand. Zorg wel dat u dat schriftelijke bevestigt aan uw werknemer én biedt het volgend jaar opnieuw aan.
  • U had tot 1 april 2020 om in uw loonadministratie voor iedere werknemer op te nemen of zij een vast of tijdelijk contract hebben. Heeft u dat niet gedaan? Dan loopt u het risico dat u ook voor werknemers met een vast contract een hoge WW-premie verschuldigd bent. Tip: noteer op de loonstrook van werknemers of er sprake is van een vast of tijdelijk contract.
Aandachtspunten
  • U kan, tenzij de toepasselijke cao anders bepaalt, drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar aangaan met een werknemer. Voorheen konden tijdelijke contracten slechts worden verlengd tot maximaal twee jaar.
  • Vanaf 1 januari 2020 heeft een werknemer recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag. Dat geldt ook voor werknemers die al vóór 1 januari 2021 in dienst waren. Deze vergoeding is niet verschuldigd als uw werknemer zelf opzegt.
  • Heeft u oproepkrachten in dienst die minder dan twaalf maanden voor u werken? Sinds 2020 moet u oproepkrachten minstens vier dagen van te voren oproepen. Als de werkgever binnen vier dagen afzegt, heeft de werknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen.
  • Vanaf 2021 hebben payrollkrachten recht op een adequate pensioenregeling. Het payrollbedrijf kan een eigen pensioenregeling treffen of de payrollkrachten kunnen meedoen met de pensioenregeling van de inlener waar zij werken.
  • Twijfelt u om een werknemer te ontslaan? Vanaf 2021 kent het arbeidsrecht een nieuwe ontslaggrond, de ‘I-grond’ (cumulatiegrond). Marlies Hol schreef daar over in dit artikel.

Heeft u arbeidsrechtelijke vragen of een juridische kwestie? Neem dan contact op met Marlies Hol.

mr. Marlies Hol, juridisch medewerker arbeidsrecht

Marlies Hol

 

 

BG.legal