Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen

22 dec 2020

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben een onderzoek verricht naar de bedrijfsvoering van het Slotervaartziekenhuis. Uit het rapport van dit onderzoek volgt de aanbeveling om toepasselijke wet- en regelgeving aan te passen, zodat de raad van commissarissen van een zorginstelling zijn werkgeversrol altijd goed kan invullen. Dit kan voorkomen dat er (schijn van) belangenverstrengeling optreedt, waardoor het interne toezicht sterker wordt.

Belangenverstrengeling

Onder de huidige wet- en regelgeving kan het laatste woord over benoeming en ontslag van bestuurders bij de aandeelhouders liggen. Deze aandeelhouders kunnen echter ook tegelijkertijd bestuurder zijn. Hierdoor hebben zij feitelijk twee petten op wanneer zij als aandeelhouder een besluit nemen over de benoeming en het ontslag van bestuurders. Van deze situatie was bij het Slotervaartziekenhuis sprake. Dit had tot gevolg dat het systeem van checks & balances niet was conform de Governancecode Zorg. Door de wet- en regelgeving aan te passen en de werkgeversrol van de raad van commissarissen vast te leggen, heeft de raad van commissarissen het laatste woord bij de benoeming en het ontslag van bestuurders. Zo kan worden voorkomen dat er (schijn van) belangenverstrengeling optreedt.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek van de IGJ en de NZa is hier te vinden.

BG.legal