Val in restaurant; restauranthouder aansprakelijk

28 feb 2014

Bezoekster van een restaurant ziet het afstapje van het lager gelegen restaurantgedeelte over het hoofd en valt voorover op de tegelvloer. Als gevolg van deze val breekt zij haar knieschijf en zijn ook de banden van de knieschijf gescheurd.

De rechtbank acht het afstapje gevaarzettend ook al is het verschil maar 11 cm. Het restaurant had maatregelen moeten treffen zoals het aanbrengen van een strip op de drempel in een opvallende kleur, het plaatsen van een aflopende plaat tussen het hoger en lager gelegen restaurantgedeelte of aanbrengen van een waarschuwingsbord. De restauranthouder zal de volledige letselschade moeten voldoen.

Uitspraak van de Rechtbank Limburg.

Nieuwsbrief personenschade december 2013

BG.legal