De bescherming van data

Data is geen eigendom. Dat betekent dat het niet mogelijk is om met een beroep op het eigendomsrecht data op te eisen als iemand anders het in bezit heeft. Partijen zullen dus creatiever moeten zijn in het beschermen van data. Welke mogelijkheden zijn er?

Beperkte bescherming met beroep op intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten zijn in de wet (of verdragen) verankerd. Deze rechten hebben als voornaamste doel om de creativiteit van de bedenker te beschermen. De bedenker wordt als het ware beloond met een alleenrecht tot het gebruik van het door hem bedachte werk. In een ander artikel is al beschreven dat een beroep op het auteursrecht of databankenrecht mogelijk is, maar dat hiervan een erg beperkte bescherming uitgaat. Niet de data zelf vallen als zodanig onder deze bescherming, maar wel de structuur van een databank (auteursrecht) of een substantieel deel van de inhoud van data als geheel (databankenrecht).

Is er een andere wijze waarop ik data kan beschermen?

Jazeker. De bekendste bescherming is het afschermen van de data zodat anderen er niet bij kunnen komen. Sinds 23 oktober 2018 worden bedrijfsgeheimen zelfs wettelijke beschermd. Van een bedrijfsgeheim is sprake als:

 1. de informatie is geheim in die zin dat het niet algemeen bekend is of gemakkelijk toegankelijk, en;
 2. de informatie moet handelswaarde hebben. Lees:. het geeft u commercieel voordeel omdat het geheim is, en;
 3. je hebt redelijke maatregelen genomen om het bedrijfsgeheim vertrouwelijk te houden.

Het schenden van een bedrijfsgeheim kan zowel civiel- als strafrechtelijk tot sancties leiden.

Bescherming bij het delen van data

In sommige situaties is het juist de bedoeling dat data wordt gedeeld. Innoveren is namelijk steeds meer het zoeken van samenwerking. Daarmee neemt de behoefte om data te delen alleen maar toe. Als de data een grote waarde heeft, dan doen de samenwerkende partijen er verstandig aan om goede afspraken te maken over het gebruik van de data (en vooral vast te leggen wat partijen niet met de data mogen doen). De overeenkomst dient dan als bescherming tegen het gebruik van de data door de andere partij. Een ander artikel gaat dieper in op belangrijke aspecten bij het delen van data. Het is in dit proces aan te raden om juridisch advies in te winnen.

Ten slotte kan het gebruik van andermans data ook onrechtmatig zijn. In Nederland zijn enkele uitspraken bekend waarin rechters oordelen dat data afgegeven moet worden.[1] Ook op deze wijze kan worden voorkomen dat jouw data wordt gebruikt. Een beroep op een verplichting overeenkomst geeft echter meer zekerheid en verdient dan ook de voorkeur.

[1] Rb. Amsterdam 9 januari 2009, KG ZA 09-25 (Telfort/XB Managed Services); Rb. Rotterdam 8 mei 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BW5386 (EuroPsyche/Fides).

Onze specialisten

Jelle Beerens
Jos van der Wijst

Contact

  Legal Department as-a-Service
  Lees meer
  Software as a Service: grip op data
  Lees meer
  Het delen van data en vertrouwelijkheid
  Lees meer
  Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
  Lees meer
  Reclame maken voor corona zelftesten
  Lees meer
  Nieuwsgierig en creatief meedenken, Jos van der Wijst
  Lees meer
  SyRI wetgeving in strijd met EVRM
  Lees meer
  Google verwijdert (onterechte?) negatieve recensie niet
  Lees meer
  Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
  Lees meer
  Aanbevelingen aansprakelijkheid bij AI
  Lees meer
  Het nieuwe algoritmeregister van de gemeente Amsterdam
  Lees meer
  Algoritme via Detachering
  Lees meer
  Algoritme als Software
  Lees meer
  Auteursrechten & Artificial Intelligence
  Lees meer
  Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
  Lees meer
  Algoritme als een Dienst
  Lees meer
  Van wie is het model?
  Lees meer
  Who owns an algorithm? How do you share data? What are legal aspects of AI?
  Lees meer
  Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
  Lees meer
  AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
  Lees meer
  Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
  Lees meer
  Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
  Lees meer
  Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
  Lees meer
  Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data
  Lees meer
  Software / data overeenkomsten
  Lees meer
  NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
  Lees meer
  Een toelichting op de ‘visie op datadeling tussen bedrijven’
  Lees meer
  De roep om het vrijgeven van voertuigdata
  Lees meer
  Europese perspectieven op AI medische hulpmiddelen
  Lees meer
  Databankenrecht
  Lees meer
  Checklist data sharing agreement
  Lees meer
  De verkoop en verpanding van data
  Lees meer
  Data en ethiek
  Lees meer
  Het delen van data
  Lees meer
  Het eigendom van data
  Lees meer
  Data
  Lees meer
  Privacyrecht
  Lees meer
  BG.tech
  Lees meer
  Vacature juridisch medewerker/advocaat Data & AI, IT- en Privacyrecht
  Lees meer