15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)

18 jan 2021

Per 1 januari 2021 biedt de wetgever ondernemingen in moeilijkheden een nieuwe mogelijkheid om buiten het faillissement om schulden te saneren, de zogeheten WHOA. De eerste uitspraak heeft niet lang op zich laten wachten. In dit blogje geef ik een korte analyse.

Het verzoek

De verzoeker (schuldenaar) is een bedrijf in Den Haag. Naar eigen zegge is het bedrijf in de periode 2016 t/m 2019 in financiële problemen gekomen. Met het doorvoeren van kostenbesparende maatregelen laat de onderneming inmiddels weer een positief resultaat zien. De schuldenlast waarmee de onderneming uit de periode 2016 t/m 2019 kampt bedraagt bijna EUR 27.000,= aan de fiscus en circa EUR 170.000,= aan ‘normale’ schuldeisers. De verzoeker vreest dat één van de schuldeisers het faillissement zal aanvragen, nu er al beslagen zijn gelegd.

Verzoeker stelt dat in geval van faillissement de schuldeisers niets zullen krijgen en onderbouwt dit met een taxatierapport. Verzoeker heeft een externe financier bereid gevonden om een WHOA-akkoord te financieren. Het voorstel houdt in een betaling van 45% van de preferente schulden en 22,5% van de concurrente schulden. Gedurende het WHOA-traject wenst verzoeker gebruik te kunnen maken van een afkoelingsperiode (van twee maanden). Dit voorkomt dat schuldeisers alsnog verhaal nemen op de activa van verzoeker en het bedrijf in de problemen komt om de activiteiten te continueren.

Het oordeel

De rechtbank willigt het verzoek in en gelast een afkoelingsperiode voor de duur van twee maanden in. Dit geeft de verzoeker de tijd om te proberen voldoende steun te krijgen voor het akkoord. De gelegde beslagen worden voor de duur van het WHOA-traject opgeheven, aangezien de schuldeisers niet wezenlijk in hun verhaalspositie worden geschaad. Verzoeker dient de rechtbank uiterlijk binnen één maand te informeren over de voortgang van de akkoordprocedure.

Tot slot

Deze eerste uitspraak vormt een mooi voorbeeld van een situatie waarin de WHOA juist voor een mkb-onderneming een uitkomst kan bieden. De schuldenlast is overzichtelijk en de onderneming is in de kern gezond. Het voorstel behelst de betaling van een bedrag van circa EUR 50.000,= te verdelen over alle schuldeisers. Voor deze prijs krijgt de onderneming een nieuwe kans, terwijl de nodige faillissementsrisico’s worden ontlopen. Voor de schuldeisers geldt dat zij met dit akkoord vermoedelijk een hoger bedrag ontvangen, dan zij in geval van faillissement zouden krijgen.

Vormt de WHOA wellicht ook een oplossing voor de schulden van uw onderneming? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

 

BG.legal

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Faillissement en herstructurering in vastgoed
  Lees meer
  Faillissement en herstructurering in de Tech-sector
  Lees meer
  Faillissement & Herstructurering in de Zorg
  Lees meer
  Aansprakelijkheid van feitelijke beleidsbepalers in faillissement
  Lees meer
  Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon
  Lees meer
  Einde betalingsuitstel voor coronaschulden? Voorkom verrassingen
  Lees meer
  Accountants hebben ook een informatieverplichting naar curatoren!
  Lees meer
  BG.Legal begeleidt succesvol WHOA-traject van sterrenchef Jermain de Rozario
  Lees meer
  Aansprakelijkheidsrisico’s accountant voor te late deponering van de jaarrekening
  Lees meer
  Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  WHOA en pensioenpremies (I)
  Lees meer
  Deel V: timing van een WHOA verzoek is essentieel
  Lees meer
  Tijdelijke wetswijziging turboliquidatie
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Een belangrijke oorzaak van het faillissement
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  Vraag een offerte van BG.legal als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Aandeelhouders
  Lees meer
  Contractspartijen en schuldeisers
  Lees meer
  Onderneming in financiële moeilijkheden
  Lees meer
  WHOA-uitspraak: Rechtbank wijst verzoek af; schuldeisers onjuist geïnformeerd.
  Lees meer
  Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Negende WHOA-uitspraak: De homologatie
  Lees meer
  De WHOA en de pand- of hypotheekhouder
  Lees meer
  De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden?
  Lees meer
  Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode
  Lees meer
  Het saneren van schulden (een stappenplan)
  Lees meer
  Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)
  Lees meer
  De Startverklaring voor de WHOA
  Lees meer
  Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.
  Lees meer
  Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel I: De WHOA-procedure
  Lees meer
  Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder
  Lees meer
  Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse)
  Lees meer
  Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement
  Lees meer
  Het coronaverweer bij faillissementsaanvragen
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
  Lees meer
  Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
  Lees meer
  Nieuwe wet kan redding zijn voor Maison van den Boer
  Lees meer
  Taak curator eindigt als alle boedelkosten en crediteuren kunnen worden betaald
  Lees meer
  Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
  Lees meer
  Een hete zomer voor FC Den Bosch, maar alles is mogelijk
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Van de bank moet ik naar Bijzonder Beheer. Wat nu?!
  Lees meer