15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)

18 jan 2021

Per 1 januari 2021 biedt de wetgever ondernemingen in moeilijkheden een nieuwe mogelijkheid om buiten het faillissement om schulden te saneren, de zogeheten WHOA. De eerste uitspraak heeft niet lang op zich laten wachten. In dit blogje geef ik een korte analyse.

Het verzoek

De verzoeker (schuldenaar) is een bedrijf in Den Haag. Naar eigen zegge is het bedrijf in de periode 2016 t/m 2019 in financiële problemen gekomen. Met het doorvoeren van kostenbesparende maatregelen laat de onderneming inmiddels weer een positief resultaat zien. De schuldenlast waarmee de onderneming uit de periode 2016 t/m 2019 kampt bedraagt bijna EUR 27.000,= aan de fiscus en circa EUR 170.000,= aan ‘normale’ schuldeisers. De verzoeker vreest dat één van de schuldeisers het faillissement zal aanvragen, nu er al beslagen zijn gelegd.

Verzoeker stelt dat in geval van faillissement de schuldeisers niets zullen krijgen en onderbouwt dit met een taxatierapport. Verzoeker heeft een externe financier bereid gevonden om een WHOA-akkoord te financieren. Het voorstel houdt in een betaling van 45% van de preferente schulden en 22,5% van de concurrente schulden. Gedurende het WHOA-traject wenst verzoeker gebruik te kunnen maken van een afkoelingsperiode (van twee maanden). Dit voorkomt dat schuldeisers alsnog verhaal nemen op de activa van verzoeker en het bedrijf in de problemen komt om de activiteiten te continueren.

Het oordeel

De rechtbank willigt het verzoek in en gelast een afkoelingsperiode voor de duur van twee maanden in. Dit geeft de verzoeker de tijd om te proberen voldoende steun te krijgen voor het akkoord. De gelegde beslagen worden voor de duur van het WHOA-traject opgeheven, aangezien de schuldeisers niet wezenlijk in hun verhaalspositie worden geschaad. Verzoeker dient de rechtbank uiterlijk binnen één maand te informeren over de voortgang van de akkoordprocedure.

Tot slot

Deze eerste uitspraak vormt een mooi voorbeeld van een situatie waarin de WHOA juist voor een mkb-onderneming een uitkomst kan bieden. De schuldenlast is overzichtelijk en de onderneming is in de kern gezond. Het voorstel behelst de betaling van een bedrag van circa EUR 50.000,= te verdelen over alle schuldeisers. Voor deze prijs krijgt de onderneming een nieuwe kans, terwijl de nodige faillissementsrisico’s worden ontlopen. Voor de schuldeisers geldt dat zij met dit akkoord vermoedelijk een hoger bedrag ontvangen, dan zij in geval van faillissement zouden krijgen.

Vormt de WHOA wellicht ook een oplossing voor de schulden van uw onderneming? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

 

BG.legal