Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten

02 sep 2019

Het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten vormt een groot risico voor menig ondernemer. Een procedure is kostbaar en de uitkomst van een procedure is vaak onzeker. Vluchten voor het probleem door de onderneming snel te beëindigen, lost het probleem niet op. Dit laat een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag zien.

De belangrijkste gebeurtenissen op een rij

Nirea voert een bedrijf onder de naam ‘Expatise’. Niet allen beschikt zij over een handelsnaam, maar ook over twee merkrechten. Sinds 2018 begeeft Z&P Expat zich op de markt onder de naam ‘Expatise’ tot ongenoegen van Nirea. Nirea maakt haar ongenoegen kenbaar bij Z&P Expat en vraagt om een zogeheten onthoudingsverklaring. Op 15 april 2019 geeft Z&P Expat een onthoudingsverklaring af waarin zij toezegt de naam ‘Expatize’ niet meer te zullen gebruiken per 1 mei 2019. Als Z&P Expat zich hieraan niet houdt, dan zal zij een boete aan Nirea moeten betalen. Op 1 mei 2019 blijkt echter dat Z&P Expat geen woord heeft gehouden. Hierop start Nirea een kortgedingprocedure. Wellicht geschrokken door deze actie, besluit Z&P Expat op 18 juni 2019 tot het beëindigen van de onderneming.

inbreuk IE

Wat kan een rechter nog toewijzen bij een uitgeschreven onderneming?

De rechter oordeelt eerst dat Nirea geen belang meer heeft bij het vorderen van een beëindiging van de inbreuk op haar IE-rechten. Z&P Expat heeft immers de activiteiten gestaakt. Dit is anders met betrekking tot de verschuldigde boete. De rechter stelt al snel vast dat Z&P Expat zich niet aan de eigen verklaring heeft gehouden. Hoewel in kortgeding niet snel een boete wordt toegewezen, is daar in dit geval voldoende belang bij volgens de rechter. Naarmate de tijd verstrijkt, heeft Nirea namelijk steeds minder kans heeft om nog een betaling te krijgen. Met het vaststellen van de boete kan Nirea direct een verzoek indienen om de vereffening van Z&P Expat te heropenen.

En wat kan Nirea nu nog doen?

Vooropgesteld heeft Nirea door de beëindiging van Z&P Expat geen last meer van het gebruik van de naam ‘Expatize’. De vraag of Nirea nog betaling van de boete kan verwachten uit de vereffening, is moeilijker te beantwoorden. Als Z&P Expat geen middelen heeft, dan houdt het al snel op. Dit ligt uiteraard anders indien de bestuurder(s) van Z&P Expat onrechtmatig hebben gehandeld en aansprakelijk zijn voor de schade van Nirea. Het aanvragen van het faillissement is eveneens een optie. Er moet dan wel indicatie zijn dat er nog middelen in de boedel komen om schuldeisers te voldoen.

Wordt u met een inbreuk geconfronteerd en overweegt u de activiteiten te beëindigen, neem dan gerust contact op om de scenario’s door te spreken.

 

BG.legal