Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost

26 feb 2021

Wanneer partijen afspraken met elkaar maken dan kunnen daar discussies uit voortvloeien. Ook partijen die geen overeenkomst met elkaar hebben kunnen een discussie krijgen? Discussies kunnen conflicten worden. Is de gang naar de rechter dan de enige oplossing? Kan het sneller? Kan het goedkoper? Ja, dat kan.

In zakelijke relaties kunnen discussies ontstaan zoals:

 • komt de andere partij zijn verplichtingen uit de overeenkomst goed na
 • is het geleverde product of dienst conform de overeengekomen specificaties of mocht ik meer verwachten
 • er doet zich iets voor waar de overeenkomst niet in voorziet; hoe daar mee om te gaan
 • moet ik de factuur nu betalen of moet de ander eerst nog iets doen
 • handel ik in strijd met een overeengekomen geheimhouding (bv in een NDA) of niet?
 • is dit een redelijke manier om uit elkaar te gaan of niet?
 • mag ik dit binnen een licentieovereenkomst of niet?

En soms gaat het niet om partijen die met elkaar een overeenkomst hebben maar ontstaat er toch een discussie zoals:

Wanneer een dergelijke discussie ontstaat dan zullen partijen eerst contact met elkaar zoeken. Maar wanneer dat niet tot een oplossing leidt dan is de vraag wat een volgende stap zou zijn.

Civiele rechter

Een volgende stap zou kunnen zijn de gang naar de civiele (gewone) rechter. Wanneer je een spoeduitspraak nodig hebt dan kan dat vrij snel. Soms zelfs in een paar weken. Maar dat is alleen een voorlopige uitspraak. Voor een definitieve beoordeling moet je een ‘bodemprocedure’ starten. En die kan makkelijk 1 tot 2 jaar duren (soms zelfs veel langer). Soms nog langer wanneer een rechter een deskundige moet benoemen. Dit moet een rechter soms omdat hij geen verstand heeft van technische aspecten. Ook in technologie geschillen is dat frustrerend. Dan wordt een deskundige (op kosten van partijen) ingeschakeld om bepaalde vragen van de rechter te beantwoorden. Meestal neemt de rechter deze beantwoording over in zijn eindvonnis. En daarna kan nog een hoger beroep volgen. Soms heb je geen andere keus, bijvoorbeeld wanneer de andere partij jou dagvaardt en dus in dit proces betrekt. Maar ook dan kun je nog een voorstel doen voor een alternatieve manier om het geschil op te lossen (mediation, arbitrage, bindend advies).

Kosten

Bij een procedure bij de civiele rechter betaal je griffierecht en loop je het risico van een proceskostenveroordeling. En daarbij nog de kosten van je advocaat. Dit naast de tijd en energie die de hele procedure kost.

Alternatieven

Van verschillende kanten ontstaan initiatieven, ook voor geschillen over technologie/software, om tot alternatieve manieren van geschillenbeslechting te komen. De kenmerken zijn vaak:

 • eenvoudige (digitale) procedure
 • materiedeskundigen worden ‘rechter’
 • vaste of maximum kosten voor de procedure
 • snelle doorlooptijd van procedures
 • zakelijke mediation naast arbitrage

De laatste tijd zijn er verschillende instituten ontstaan of ‘nieuw leven’ ingeblazen zoals:

Wanneer werkt het niet?

Wanneer partijen geen andere afspraak maken dan is de civiele rechter als enige bevoegd. In sommige overeenkomst wordt al gekozen voor arbitrage (bijvoorbeeld in de bouw is het gebruikelijk dat gekozen wordt voor geschillenbeslechting via de Raad van Arbitrage voor de bouw). Maar ook wanneer partijen (nog) niet gekozen hebben voor arbitrage/alternatieve geschillenbeslechting, dan kunnen ze dat alsnog overeenkomen.

Conclusie

Wanneer u zakelijk in een discussie terecht bent gekomen dan kan het zinvol zijn ook na te denken over andere oplossingen dan alleen de civiele rechter. Voor juridisch principiële zaken is de civiele rechter waarschijnlijk nog steeds de aangewezen oplossing. Maar wanneer u naar een praktische, snelle en voor redelijke kosten oplossing zoekt dan zijn er alternatieven. Soms kan een dergelijke oplossing ook betekenen dat een zakelijke relatie behouden blijft. Een discussie hoeft dan geen conflict te worden en hoeft geen einde van de samenwerking te betekenen. Dit is een ideale oplossing wanneer partijen met elkaar verder moeten. Bijvoorbeeld omdat partijen onderdeel vormen van een subsidie consortium. Wanneer partijen een serieuze discussie hebben dan kan dat het voortbestaan van het consortium en dus van het subsidieproject op het spel zetten. Dan is een snelle uitspraak van een materiedeskundige van belang. En arbitrage is vertrouwelijk. Een civiele procedure is een openbaar proces.

Wat doen wij op dit vlak

Wij zijn ervaren proces-advocaten. Dit betekent dat wij aardig kunnen inschatten wat de voor- en nadelen van de verschillende procedure opties zijn. Daarnaast zijn wij praktisch en zoeken naar kansen en oplossingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos van der Wijst (wijst@bg.legal).

Jos van der Wijst