Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige

20 jan 2021

Op 20 januari 2021 verscheen de derde WHOA-uitspraak. In de eerste uitspraak, die ik in een vorige blog behandelde, werd de WHOA ingezet om de onderneming te kunnen voortzetten. De tweede WHOA-uitspraak kenmerkte zich door de wens om de onderneming na het akkoord te beëindigen en de aanstelling van een observator. In deze derde uitspraak valt de aanstelling van de herstructureringsdeskundige op. In dit blogje geef ik een korte analyse van de uitspraak.

Het verzoek

In de derde uitspraak wordt het verzoek ingediend door twee besloten vennootschappen (‘verzoeksters’). Bij het verzoek hebben verzoeksters een ‘WHOA Reorganisatieplan’ ter voorkoming van faillissement gepresenteerd. De verzoeksters hebben de rechtbank tevens verzocht om een herstructureringsdeskundige aan te stellen. Vooruitlopend op de toekenning van de herstructureringsdeskundige hebben verzoeksters twee offertes van mogelijke deskundigen laten opmaken en deze aan de rechtbank voorgelegd.

Het oordeel

De rechtbank heeft de beide offertes beoordeeld. Bij de beoordeling heeft de rechtbank de volgende omstandigheden laten meewegen:

 • de door verzoeksters geschetste problematiek;
 • de verschillende (soorten) belanghebbenden die bij de problematiek betrokken zijn, en;
 • de oplossingsrichting als gepresenteerd in het WHOA Reorganisatieplan.

De offerte van de aangestelde herstructureringsdeskundige bevat een plan van aanpak op hoofdlijnen. Verder heeft de rechtbank onderzocht of het de herstructureringsdeskundige ten aanzien van verzoeksters en de overige betrokkenen (bestuurders, aandeelhouders, opdrachtgevers en leveranciers) volledig vrijstond om op te treden.

Eerste werkzaamheden herstructureringsdeskundige

De rechtbank draagt de herstructureringsdeskundige op om binnen een week een plan van aanpak en een begroting van de kosten op te maken. Deze dient hij naar de rechtbank te sturen. Bij de kosten moeten niet alleen de werkzaamheden van de herstructureringsdeskundige worden betrokken, maar ook die van de derden die door hem worden geraadpleegd. Deze kosten komen voor rekening van verzoeksters. Verzoeksters moeten voorafgaand aan de werkzaamheden voldoende zekerheid voor betaling stellen.

Tot slot

Helaas geeft de derde uitspraak weinig details prijs over de situatie waarin de verzoeksters verkeren. Desalniettemin geeft de uitspraak enige duidelijkheid over de beoordeling die ten grondslag ligt aan de aanstelling van de herstructureringsdeskundige.

Vormt de WHOA wellicht ook een oplossing voor de schulden van uw onderneming? Of wordt u geconfronteerd met een partij die een WHOA-traject wil starten? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

Mr. J. Beerens, advocaat insolventierecht en curator in faillissementen.

Jelle Beerens

 

  Contact

   Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   Negende WHOA-uitspraak: De homologatie
   Lees meer
   De WHOA en de pand- of hypotheekhouder
   Lees meer
   De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden?
   Lees meer
   Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode
   Lees meer
   Het saneren van schulden (een stappenplan)
   Lees meer
   Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure
   Lees meer
   Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)
   Lees meer
   Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)
   Lees meer
   De Startverklaring voor de WHOA
   Lees meer
   Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.
   Lees meer
   Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord
   Lees meer
   Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord
   Lees meer
   Deel I: De WHOA-procedure
   Lees meer
   Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder
   Lees meer
   Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse)
   Lees meer
   15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)
   Lees meer
   Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement
   Lees meer
   Het coronaverweer bij faillissementsaanvragen
   Lees meer
   WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
   Lees meer
   De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
   Lees meer
   Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
   Lees meer
   Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
   Lees meer
   Nieuwe wet kan redding zijn voor Maison van den Boer
   Lees meer
   Taak curator eindigt als alle boedelkosten en crediteuren kunnen worden betaald
   Lees meer
   Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
   Lees meer
   Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
   Lees meer
   Een hete zomer voor FC Den Bosch, maar alles is mogelijk
   Lees meer
   Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
   Lees meer
   Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
   Lees meer
   Van de bank moet ik naar Bijzonder Beheer. Wat nu?!
   Lees meer