Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige

20 jan 2021

Op 20 januari 2021 verscheen de derde WHOA-uitspraak. In de eerste uitspraak, die ik in een vorige blog behandelde, werd de WHOA ingezet om de onderneming te kunnen voortzetten. De tweede WHOA-uitspraak kenmerkte zich door de wens om de onderneming na het akkoord te beëindigen en de aanstelling van een observator. In deze derde uitspraak valt de aanstelling van de herstructureringsdeskundige op. In dit blogje geef ik een korte analyse van de uitspraak.

Het verzoek

In de derde uitspraak wordt het verzoek ingediend door twee besloten vennootschappen (‘verzoeksters’). Bij het verzoek hebben verzoeksters een ‘WHOA Reorganisatieplan’ ter voorkoming van faillissement gepresenteerd. De verzoeksters hebben de rechtbank tevens verzocht om een herstructureringsdeskundige aan te stellen. Vooruitlopend op de toekenning van de herstructureringsdeskundige hebben verzoeksters twee offertes van mogelijke deskundigen laten opmaken en deze aan de rechtbank voorgelegd.

Het oordeel

De rechtbank heeft de beide offertes beoordeeld. Bij de beoordeling heeft de rechtbank de volgende omstandigheden laten meewegen:

  • de door verzoeksters geschetste problematiek;
  • de verschillende (soorten) belanghebbenden die bij de problematiek betrokken zijn, en;
  • de oplossingsrichting als gepresenteerd in het WHOA Reorganisatieplan.

De offerte van de aangestelde herstructureringsdeskundige bevat een plan van aanpak op hoofdlijnen. Verder heeft de rechtbank onderzocht of het de herstructureringsdeskundige ten aanzien van verzoeksters en de overige betrokkenen (bestuurders, aandeelhouders, opdrachtgevers en leveranciers) volledig vrijstond om op te treden.

Eerste werkzaamheden herstructureringsdeskundige

De rechtbank draagt de herstructureringsdeskundige op om binnen een week een plan van aanpak en een begroting van de kosten op te maken. Deze dient hij naar de rechtbank te sturen. Bij de kosten moeten niet alleen de werkzaamheden van de herstructureringsdeskundige worden betrokken, maar ook die van de derden die door hem worden geraadpleegd. Deze kosten komen voor rekening van verzoeksters. Verzoeksters moeten voorafgaand aan de werkzaamheden voldoende zekerheid voor betaling stellen.

Tot slot

Helaas geeft de derde uitspraak weinig details prijs over de situatie waarin de verzoeksters verkeren. Desalniettemin geeft de uitspraak enige duidelijkheid over de beoordeling die ten grondslag ligt aan de aanstelling van de herstructureringsdeskundige.

Vormt de WHOA wellicht ook een oplossing voor de schulden van uw onderneming? Of wordt u geconfronteerd met een partij die een WHOA-traject wil starten? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

 

BG.legal