Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige

02 feb 2021

Op 2 februari 2021 verscheen de zesde WHOA-uitspraak. Onderaan dit artikel zijn de blogjes over de vijf voorgaande uitspraken te vinden. In de zesde uitspraak wordt de WHOA ingezet ter beëindiging van de activiteiten van een onderneming die door Corona in de problemen is geraakt. De Verzoekers offreren slechts bij één mogelijke herstructureringsdeskundige. De rechtbank wijst het verzoek tot aanstelling van de beoogde herstructureringsdeskundige af.

De feiten

Verzoekers in de zesde WHOA-uitspraak zijn twee vennoten die samen een vennootschap onder firma drijven. Volgens Verzoekers is de vof als gevolg van de coronapandemie in financiële problemen geraakt, omdat de hoofdactiviteiten noodgedwongen met ingang van maart 2020 zijn gestaakt. In de tussentijd zijn Verzoekers ook een geldlening bij de verhuurder van het bedrijfspand aangegaan. Verzoekers voorzien dat ook in de komende maanden de onderneming niet winstgevend zal zijn. Bovendien dreigt de verhuurder executiemaatregelen te nemen en is er al beslag gelegd.

Het verzoek

Verzoekers wensen een WHOA-akkoord aan te bieden om vervolgens tot beëindiging van de onderneming te komen. Verzoekers hebben bij hun verzoek ook een verzoek tot aanstelling van een herstructureringsdeskundige ingediend. Hiertoe hebben Verzoekers ook een offerte van een mogelijke herstructureringsdeskundige bijgevoegd.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat Verzoeker voldoet aan de voorwaarden om een WHOA-traject te starten. Net als bij de vijfde WHOA-uitspraak (en mijn blog hierover) ziet de rechtbank zich opnieuw geconfronteerd met Verzoekers die slechts één offerte van een mogelijke herstructureringsdeskundige hebben bijgevoegd. De uitspraak is ditmaal minder positief voor Verzoekers. Hierop ga ik in het vervolg in.

De herstructureringsdeskundige

De herstructureringsdeskundige staat ten dienste van het tot stand brengen van het akkoord en niet van een of meerdere partijen. Om die rol te kunnen vervullen en het daarvoor benodigde vertrouwen bij alle betrokken partijen te krijgen, dient voor alle betrokkenen van begin af aan duidelijk te zijn dat de herstructureringsdeskundige zijn taken onafhankelijk en onpartijdig uitvoert. Het uitgangspunt dat de herstructureringsdeskundige zich altijd van voren af aan zal moeten inwerken, impliceert ook dat de herstructureringsdeskundige van te voren nog géén bemoeienis heeft gehad met de herstructurering. In het procesreglement is als uitgangspunt dan ook opgenomen dat het verzoekschrift twee of drie namen van mogelijk te benoemen herstructureringsdeskundigen vermeldt.

Verzoekers hebben slechts één kandidaat naar voren gebracht. Bij de rechtbank zijn twijfels gerezen over de vraag in welke mate deze persoon reeds betrokken is bij Verzoekers. Deze persoon heeft immers voorafgaand aan het verzoek contact gehad met Verzoekers. Dit contact lijkt verder te zijn gegaan dan het noodzakelijke contact om tot een offerte te komen vanwege de volgende omstandigheden:

 1. Het verzoekschrift tot benoeming van deze persoon als herstructureringsdeskundige en de toelichting daarbij zijn gedrukt op het kantoorpapier van deze persoon, en;
 2. Deze persoon heeft reeds een verzoekschrift opgesteld voor het afkondigen van een afkoelingsperiode, en;
 3. Deze persoon is reeds aanwezig geweest bij een overleg met partijen.

De rechtbank overweegt ten slotte dat haar ook niet is gebleken dat deze beoogde herstructureringsdeskundige brede steun geniet onder de betrokken partijen, zoals de verhuurder.

Conclusie: Afwijzing verzoek benoeming

De rechtbank overweegt dat het de beoogd herstructureringsdeskundige in onvoldoende mate vrij staat om te worden aangewezen tot herstructureringsdeskundige. In de richting van Verzoekers maakt de rechtbank duidelijk dat niet volstaan had kunnen worden met het noemen van slechts één mogelijke te benoemen herstructureringsdeskundige.

Het gevolg is dat de rechtbank de beslissing twee weken aanhoudt. Binnen deze termijn moeten Verzoekers alsnog twee of drie namen vermelden van mogelijke te benoemen herstructureringsdeskundigen (voorzien van een offerte). Het enige alternatief is het noemen van één naam met offerte in het geval deze persoon de steun geniet van alle betrokkenen.

Tot slot

De vijfde en zesde WHOA uitspraak vullen elkaar goed aan. Daar waar de Verzoekers in de vijfde WHOA-uitspraak met het overleggen van slechts één offerte voor een herstructureringsdeskundige met een waarschuwing wegkwamen, verging het Verzoekers in de zesde WHOA-uitspraak minder goed. De voorgestelde kandidaat heeft mogelijk een te grote rol gehad in de voorbereiding. In beide uitspraken maken de rechtbanken duidelijk waarom zij deze strenge toets van onpartijdigheid en onafhankelijkheid hanteren.

Blogs over de eerdere WHOA-uitspraken

Blog over de eerste WHOA-uitspraak (voortzetting onderneming)
Blog over de tweede WHOA-uitspraak (beëindiging onderneming en observator)
Blog over de derde WHOA-uitspraak (herstructureringsdeskundige)
Blog over de vierde WHOA-uitspraak (positie van de pandhouder)
Blog over de vijfde WHOA-uitspraak (onpartijdig en onafhankelijk)

Vormt de WHOA wellicht ook een oplossing voor de schulden van uw onderneming? Of wordt u geconfronteerd met een partij die een WHOA-traject wil starten? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

BG.legal

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon
  Lees meer
  Einde betalingsuitstel voor coronaschulden? Voorkom verrassingen
  Lees meer
  Accountants hebben ook een informatieverplichting naar curatoren!
  Lees meer
  BG.Legal begeleidt succesvol WHOA-traject van sterrenchef Jermain de Rozario
  Lees meer
  Aansprakelijkheidsrisico’s accountant voor te late deponering van de jaarrekening
  Lees meer
  Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  WHOA en pensioenpremies (I)
  Lees meer
  Deel V: timing van een WHOA verzoek is essentieel
  Lees meer
  Tijdelijke wetswijziging turboliquidatie
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Een belangrijke oorzaak van het faillissement
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  Vraag een offerte van BG.legal als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Aandeelhouders
  Lees meer
  Contractspartijen en schuldeisers
  Lees meer
  Onderneming in financiële moeilijkheden
  Lees meer
  WHOA-uitspraak: Rechtbank wijst verzoek af; schuldeisers onjuist geïnformeerd.
  Lees meer
  Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Negende WHOA-uitspraak: De homologatie
  Lees meer
  De WHOA en de pand- of hypotheekhouder
  Lees meer
  De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden?
  Lees meer
  Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode
  Lees meer
  Het saneren van schulden (een stappenplan)
  Lees meer
  Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)
  Lees meer
  De Startverklaring voor de WHOA
  Lees meer
  De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.
  Lees meer
  Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel I: De WHOA-procedure
  Lees meer
  Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder
  Lees meer
  Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse)
  Lees meer
  15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)
  Lees meer
  Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement
  Lees meer
  Het coronaverweer bij faillissementsaanvragen
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
  Lees meer
  Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
  Lees meer
  Nieuwe wet kan redding zijn voor Maison van den Boer
  Lees meer
  Taak curator eindigt als alle boedelkosten en crediteuren kunnen worden betaald
  Lees meer
  Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
  Lees meer
  Een hete zomer voor FC Den Bosch, maar alles is mogelijk
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Van de bank moet ik naar Bijzonder Beheer. Wat nu?!
  Lees meer