Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige

02 feb 2021

Op 2 februari 2021 verscheen de zesde WHOA-uitspraak. Onderaan dit artikel zijn de blogjes over de vijf voorgaande uitspraken te vinden. In de zesde uitspraak wordt de WHOA ingezet ter beëindiging van de activiteiten van een onderneming die door Corona in de problemen is geraakt. De Verzoekers offreren slechts bij één mogelijke herstructureringsdeskundige. De rechtbank wijst het verzoek tot aanstelling van de beoogde herstructureringsdeskundige af.

De feiten

Verzoekers in de zesde WHOA-uitspraak zijn twee vennoten die samen een vennootschap onder firma drijven. Volgens Verzoekers is de vof als gevolg van de coronapandemie in financiële problemen geraakt, omdat de hoofdactiviteiten noodgedwongen met ingang van maart 2020 zijn gestaakt. In de tussentijd zijn Verzoekers ook een geldlening bij de verhuurder van het bedrijfspand aangegaan. Verzoekers voorzien dat ook in de komende maanden de onderneming niet winstgevend zal zijn. Bovendien dreigt de verhuurder executiemaatregelen te nemen en is er al beslag gelegd.

Het verzoek

Verzoekers wensen een WHOA-akkoord aan te bieden om vervolgens tot beëindiging van de onderneming te komen. Verzoekers hebben bij hun verzoek ook een verzoek tot aanstelling van een herstructureringsdeskundige ingediend. Hiertoe hebben Verzoekers ook een offerte van een mogelijke herstructureringsdeskundige bijgevoegd.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat Verzoeker voldoet aan de voorwaarden om een WHOA-traject te starten. Net als bij de vijfde WHOA-uitspraak (en mijn blog hierover) ziet de rechtbank zich opnieuw geconfronteerd met Verzoekers die slechts één offerte van een mogelijke herstructureringsdeskundige hebben bijgevoegd. De uitspraak is ditmaal minder positief voor Verzoekers. Hierop ga ik in het vervolg in.

De herstructureringsdeskundige

De herstructureringsdeskundige staat ten dienste van het tot stand brengen van het akkoord en niet van een of meerdere partijen. Om die rol te kunnen vervullen en het daarvoor benodigde vertrouwen bij alle betrokken partijen te krijgen, dient voor alle betrokkenen van begin af aan duidelijk te zijn dat de herstructureringsdeskundige zijn taken onafhankelijk en onpartijdig uitvoert. Het uitgangspunt dat de herstructureringsdeskundige zich altijd van voren af aan zal moeten inwerken, impliceert ook dat de herstructureringsdeskundige van te voren nog géén bemoeienis heeft gehad met de herstructurering. In het procesreglement is als uitgangspunt dan ook opgenomen dat het verzoekschrift twee of drie namen van mogelijk te benoemen herstructureringsdeskundigen vermeldt.

Verzoekers hebben slechts één kandidaat naar voren gebracht. Bij de rechtbank zijn twijfels gerezen over de vraag in welke mate deze persoon reeds betrokken is bij Verzoekers. Deze persoon heeft immers voorafgaand aan het verzoek contact gehad met Verzoekers. Dit contact lijkt verder te zijn gegaan dan het noodzakelijke contact om tot een offerte te komen vanwege de volgende omstandigheden:

  1. Het verzoekschrift tot benoeming van deze persoon als herstructureringsdeskundige en de toelichting daarbij zijn gedrukt op het kantoorpapier van deze persoon, en;
  2. Deze persoon heeft reeds een verzoekschrift opgesteld voor het afkondigen van een afkoelingsperiode, en;
  3. Deze persoon is reeds aanwezig geweest bij een overleg met partijen.

De rechtbank overweegt ten slotte dat haar ook niet is gebleken dat deze beoogde herstructureringsdeskundige brede steun geniet onder de betrokken partijen, zoals de verhuurder.

Conclusie: Afwijzing verzoek benoeming

De rechtbank overweegt dat het de beoogd herstructureringsdeskundige in onvoldoende mate vrij staat om te worden aangewezen tot herstructureringsdeskundige. In de richting van Verzoekers maakt de rechtbank duidelijk dat niet volstaan had kunnen worden met het noemen van slechts één mogelijke te benoemen herstructureringsdeskundige.

Het gevolg is dat de rechtbank de beslissing twee weken aanhoudt. Binnen deze termijn moeten Verzoekers alsnog twee of drie namen vermelden van mogelijke te benoemen herstructureringsdeskundigen (voorzien van een offerte). Het enige alternatief is het noemen van één naam met offerte in het geval deze persoon de steun geniet van alle betrokkenen.

Tot slot

De vijfde en zesde WHOA uitspraak vullen elkaar goed aan. Daar waar de Verzoekers in de vijfde WHOA-uitspraak met het overleggen van slechts één offerte voor een herstructureringsdeskundige met een waarschuwing wegkwamen, verging het Verzoekers in de zesde WHOA-uitspraak minder goed. De voorgestelde kandidaat heeft mogelijk een te grote rol gehad in de voorbereiding. In beide uitspraken maken de rechtbanken duidelijk waarom zij deze strenge toets van onpartijdigheid en onafhankelijkheid hanteren.

Blogs over de eerdere WHOA-uitspraken

Blog over de eerste WHOA-uitspraak (voortzetting onderneming)
Blog over de tweede WHOA-uitspraak (beëindiging onderneming en observator)
Blog over de derde WHOA-uitspraak (herstructureringsdeskundige)
Blog over de vierde WHOA-uitspraak (positie van de pandhouder)
Blog over de vijfde WHOA-uitspraak (onpartijdig en onafhankelijk)

Vormt de WHOA wellicht ook een oplossing voor de schulden van uw onderneming? Of wordt u geconfronteerd met een partij die een WHOA-traject wil starten? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

BG.legal