Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure

09 feb 2021

Op 9 februari 2021 verscheen de zevende WHOA-uitspraak. Onderaan dit artikel zijn de blogjes over de zes voorgaande uitspraken te vinden. De zevende uitspraak wordt vooral gekenmerkt door (1) de keuze voor een openbare akkoordprocedure en (2) een verzoek tot opzegging van een overeenkomst.

Het verzoek

Verzoekers in de zevende WHOA-uitspraak zijn twee Jurlights B.V. en Jurlights Holding B.V. Beiden zijn gevestigd in Haarlem. Verzoekers hebben in hun startverklaring kenbaar gemaakt dat zij de openbare akkoordprocedure willen doorlopen. Om die reden zijn ook de namen van de Verzoekers openbaar. Verzoekers hebben de betrokkenen een voorstel gedaan en dienen nu een verzoek in tot homologatie van een akkoord ex artikel 383 Fw. Daarbij hebben Verzoekers toestemming verzocht om een lopende overeenkomst te kunnen opzeggen in het geval de rechtbank het akkoord homologeert. Blijkbaar zien Verzoekers zich in de voorbereiding geconfronteerd met een wederpartij die niet tot tussentijdse beëindiging (of wijziging) van de overeenkomst bereid is.

Mogelijkheid tot opzegging van een overeenkomst

De WHOA biedt de schuldenaar of herstructureringsdeskundige de mogelijkheid om een overeenkomst op te zeggen. Het idee erachter is dat het collectieve belang bij het doorgaan van een akkoord moet kunnen prevaleren boven het individuele belang van een wederpartij bij het voortduren van de overeenkomst. De schuldenaar dient eerst zelf na te gaan onder welke voorwaarden de wederpartij bereid is tot een wijziging of beëindiging van de overeenkomst. Als de schuldenaar geen reële mogelijkheden ziet en de wederpartij niet instemt met een voorstel, dan kan de schuldenaar de rechtbank verzoeken om toestemming te verlenen voor een opzegging in het licht van het akkoord. Dit verzoek moet de schuldenaar gelijktijdig met het verzoek tot homologatie indienen.

Rechtsmacht

De rechtbank gaat eerst na of de Nederlandse rechter bevoegd is het verzoek bij een openbare akkoordprocedure in behandeling te nemen. De rechtbank constateert dat de Insolventieverordening (nog) geen melding maakt van de WHOA-procedure, zodat deze (nog) niet van toepassing is. De rechtbank ontleent de rechtsmacht aan de Nederlandse wet (artikel 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Verdere verloop procedure

De rechtbank bepaalt de zitting waarop zij de verzoeken zal behandelen op 2 februari 2021. Dit betreft dan zowel de homologatie en het verzoek tot opzegging overeenkomst. Vermoedelijk hebben alle klassen van schuldeisers en aandeelhouders ingestemd met het akkoord, aangezien de rechtbank niet overgaat tot benoeming van een herstructureringsdeskundige of observator. De Verzoekers krijgen de taak om de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van de behandeling. Ten slotte moeten Verzoekers ervoor zorgen dat de relevante gegevens die horen bij de openbare akkoordprocedure in de registers en Staatscourant komen te staan.

Tot slot

De zevende WHOA-uitspraak belicht twee nieuwe elementen van de WHOA-procedure, namelijk de openbare akkoordprocedure en de mogelijkheid om overeenkomst met toestemming van de rechtbank te beëindigen. De problematiek van overeenkomsten die niet tussentijds opzegbaar zijn (of gewijzigd kunnen worden), vermoedelijk een huurovereenkomst, zal veel schuldenaren bekend voorkomen. De WHOA heeft niet het doel om dergelijke overeenkomsten te kunnen beëindigen of wijzigen, maar biedt in een uiterst geval wel een mogelijkheid hiertoe. Alleen als de rechter toestemming verleent en het onderhands akkoord homologeert, dan kan de schuldenaar de overeenkomst eenzijdig wijzigen of beëindigen. Overigens is het niet mogelijk om arbeidsovereenkomsten met behulp van de WHOA te beëindigen.

Blogs over de eerdere WHOA-uitspraken

Vormt de WHOA wellicht ook een oplossing voor de schulden van uw onderneming? Of wordt u geconfronteerd met een partij die een WHOA-traject wil starten? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

BG.legal

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon
  Lees meer
  Einde betalingsuitstel voor coronaschulden? Voorkom verrassingen
  Lees meer
  Accountants hebben ook een informatieverplichting naar curatoren!
  Lees meer
  BG.Legal begeleidt succesvol WHOA-traject van sterrenchef Jermain de Rozario
  Lees meer
  Aansprakelijkheidsrisico’s accountant voor te late deponering van de jaarrekening
  Lees meer
  Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  WHOA: principes kosten geld (en griffierecht)
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  WHOA: het verkrijgen van een afkoelingsperiode is geen inkoppertje
  Lees meer
  WHOA en pensioenpremies (II)
  Lees meer
  Deel VI: Goede voorbereiding is het halve/hele werk
  Lees meer
  WHOA en pensioenpremies (I)
  Lees meer
  Deel V: timing van een WHOA verzoek is essentieel
  Lees meer
  Nieuwsbrief WHOA
  Lees meer
  Belastingdienst kondigt versoepeling aan bij herstructurering
  Lees meer
  WHOA is voor niet gestaakte ondernemingen
  Lees meer
  Tijdelijke wetswijziging turboliquidatie
  Lees meer
  De klassenindeling bij de WHOA (2)
  Lees meer
  De klassenindeling bij de WHOA
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Een belangrijke oorzaak van het faillissement
  Lees meer
  De WHOA en de fiscus
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  De afkoelingsperiode in de WHOA
  Lees meer
  Vraag een offerte van BG.legal als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Aandeelhouders
  Lees meer
  Contractspartijen en schuldeisers
  Lees meer
  Onderneming in financiële moeilijkheden
  Lees meer
  WHOA-uitspraak: Rechtbank wijst verzoek af; schuldeisers onjuist geïnformeerd.
  Lees meer
  Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Negende WHOA-uitspraak: De homologatie
  Lees meer
  De WHOA en de pand- of hypotheekhouder
  Lees meer
  De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden?
  Lees meer
  Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode
  Lees meer
  Het saneren van schulden (een stappenplan)
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)
  Lees meer
  De Startverklaring voor de WHOA
  Lees meer
  Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.
  Lees meer
  Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel I: De WHOA-procedure
  Lees meer
  Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder
  Lees meer
  Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse)
  Lees meer
  15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)
  Lees meer
  Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement
  Lees meer
  Het coronaverweer bij faillissementsaanvragen
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
  Lees meer
  Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
  Lees meer
  Nieuwe wet kan redding zijn voor Maison van den Boer
  Lees meer
  Taak curator eindigt als alle boedelkosten en crediteuren kunnen worden betaald
  Lees meer
  Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
  Lees meer
  Een hete zomer voor FC Den Bosch, maar alles is mogelijk
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Van de bank moet ik naar Bijzonder Beheer. Wat nu?!
  Lees meer