Archives

Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure

-

Op 9 februari 2021 verscheen de zevende WHOA-uitspraak. Onderaan dit artikel zijn de blogjes over de zes voorgaande uitspraken te vinden. De zevende uitspraak wordt vooral gekenmerkt door (1) de...

Lees meer

WHOA-uitspraak: Rechtbank wijst verzoek af; schuldeisers onjuist geïnformeerd.

-

De rechtbank Den Haag behandelt in de uitspraak van 2 maart 2021 een verzoek tot homologatie van een WHOA-akkoord. De rechtbank beslist echter tot het afwijzen van het verzoek. De...

Lees meer

WHOA is voor niet gestaakte ondernemingen

-

In een vonnis van de Rechtbank Rotterdam van 5 augustus 2021 kwam de vraag aan de orde of een reeds gestaakte vennootschap kan worden afgewikkeld met gebruik van de WHOA....

Lees meer

Vraag een offerte van BG.legal als herstructureringsdeskundige

-

Bij een verzoek om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen dient u twee of drie offertes aan te leveren. BG.legal beschikt over drie ervaren insolventieadvocaten, die tevens benoemd worden als curator...

Lees meer

Tijdelijke wetswijziging turboliquidatie

-

Er zijn verschillende manier om een onderneming te eindigen. Als er geen baten te verwachten zijn, dan volstaat een beslissing van de aandeelhouders om tot ontbinding over te gaan. Dit...

Lees meer

Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige

-

Op 24 februari 2021 verscheen de tiende WHOA-uitspraak. De tiende uitspraak kenmerkt zich door de afweging van twee offertes van mogelijke herstructureringsdeskundige. Eén kandidaat is echter geen advocaat. In deze...

Lees meer

Onderneming in financiële moeilijkheden

-

WHOA: Gevolgen en mogelijkheden voor een onderneming in financiële moeilijkheden Als een onderneming in financiële moeilijkheden raakt of dreigt te raken en daardoor verwacht dat betalingsverplichtingen jegens derden niet meer...

Lees meer

Nieuwsbrief WHOA

-

Klik hier voor de nieuwsbrief > Nieuwsbrief WHOA Onderstaand formulier kunt u invullen wanneer u contact wenst:  

Lees meer

Negende WHOA-uitspraak: De homologatie

-

Op 19 februari 2021 verscheen de negende WHOA-uitspraak. In de negende uitspraak homologeert de rechtbank voor de eerste keer een WHOA-akkoord. Het betreft een vervolg op de zevende WHOA-uitspraak. In...

Lees meer

Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)

-

Nadat op 1 januari 2021 de WHOA in werking trad, volgden er al snel meerdere uitspraken over deze nieuwe wet gericht op het saneren van schulden buiten faillissement. In januari...

Lees meer

Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)

-

Nadat op 1 januari 2021 de WHOA in werking trad, volgden er al snel meerdere uitspraken over deze nieuwe wet gericht op het saneren van schulden buiten faillissement. In januari...

Lees meer

Het saneren van schulden (een stappenplan)

-

De coronapandemie brengt veel ondernemingen in financiële problemen. Met behulp van eigen vermogen, een financiering van derden en/of steunmaatregelen weten veel bedrijven een faillissement tot op heden te voorkomen. Welke...

Lees meer

Deel V: timing van een WHOA verzoek is essentieel

-

De per 1 januari 2021 ingevoerde WHOA is inmiddels ruim een jaar onderweg. Uit het debuutjaar van de WHOA zijn verschillende (praktijk)lessen te trekken. Een eerste belangrijke les uit die...

Lees meer

Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige

-

De WHOA introduceert twee nieuwe insolventiefunctionarissen: de herstructureringsdeskundige en de observator. Beide functionarissen hebben een eigen rol in een WHOA-traject. De herstructureringsdeskundige De schuldenaar of diens schuldeiser, aandeelhouder, ondernemingsraad of...

Lees meer

Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord

-

Hoewel aanvankelijk de vrees bestond dat de WHOA vooral grote ondernemingen ten dienst stond vanwege de kosten, vormt de schuldenaar in de eerste uitspraken juist een mkb-onderneming. Een korte analyse...

Lees meer

Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord

-

De schuldenaar is in beginsel vrij om zelf te bepalen wat hij zijn schuldeisers en aandeelhouders in het WHOA-akkoord aanbiedt. De wet heeft wel enkele voorwaarden gesteld aan een akkoord....

Lees meer

Deel I: De WHOA-procedure

-

Zowel de schuldenaar als diens schuldeisers of aandeelhouders kunnen een verzoek bij de rechtbank indienen om een WHOA-traject te starten. De instapvoorwaarde om van de WHOA gebruik te kunnen maken,...

Lees meer

De WHOA en de pand- of hypotheekhouder

-

Zoals al in eerdere blogs aan bod is gekomen, maakt de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) het mogelijk om een te hoge schuldenlast van een bedrijf te herstructureren. Bij een...

Lees meer

De WHOA en de fiscus

-

De fiscus heeft op 1 juli 2021 de Leidraad Invordering 2008 gewijzigd en artikelen toegevoegd die betrekking hebben op de WHOA. In dit artikel vatten we de belangrijkste wijzigingen samen....

Lees meer

De klassenindeling bij de WHOA (2)

-

In deel 1 van mijn blogs over de klassenindeling stond ik onder meer stil bij een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 3 maart 2021. In deze uitspraak kreeg de...

Lees meer

De klassenindeling bij de WHOA

-

In de voorbereiding van een WHOA-akkoord vormt de klassenindeling van de schuldeisers een belangrijke puzzel. De wet schrijft voor dat schuldeisers die bij vereffening of faillissement dezelfde rechten hebben ook...

Lees meer

De afkoelingsperiode in de WHOA

-

Het voorbereiden en tot stand komen van een WHOA-akkoord neemt enige tijd in beslag. Deze voorbereiding van het onderhands akkoord vindt plaats terwijl de onderneming waarschijnlijk haar schulden niet kan...

Lees meer

Contractspartijen en schuldeisers

-

WHOA: Gevolgen en mogelijkheden voor contractspartijen en schuldeisers Als contractspartij van een onderneming in financieel zwaar weer kunt u op verschillende manieren met de WHOA in aanraking komen. Het is...

Lees meer

Belastingdienst kondigt versoepeling aan bij herstructurering

-

De belastingdienst is een preferente schuldeiser. Dat betekent dat de belastingdienst bij voorrang betaald moet worden (boven andere schuldeisers). In een kamerbrief van 11 oktober 2021 heeft de Staatssecretaris aangekondigd...

Lees meer

Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode

-

Op 17 februari 2021 verscheen de achtste WHOA-uitspraak. Onderaan dit artikel zijn de blogjes over de zeven voorgaande uitspraken te vinden. De achtste uitspraak is een vervolg op de zesde...

Lees meer

Aandeelhouders

-

WHOA: Gevolgen en mogelijkheden voor aandeelhouders Indien de onderneming waarvan u aandeelhouder bent in financieel zwaar vaarwater terechtkomt, staat u als aandeelhouder achteraan als het aankomt op het terugbetalen van...

Lees meer
Faillissementsuitspraken
Lees meer
Nieuwsbrief WHOA
Lees meer
Belastingdienst kondigt versoepeling aan bij herstructurering
Lees meer
WHOA is voor niet gestaakte ondernemingen
Lees meer
Tijdelijke wetswijziging turboliquidatie
Lees meer
De klassenindeling bij de WHOA (2)
Lees meer
De klassenindeling bij de WHOA
Lees meer
IE in de holding
Lees meer
Een belangrijke oorzaak van het faillissement
Lees meer
De WHOA en de fiscus
Lees meer
Als de handschoenen uit gaan ….
Lees meer
De afkoelingsperiode in de WHOA
Lees meer
Een legaat? Vergeet niet om er uitvoering aan te geven!
Lees meer
Vraag een offerte van BG.legal als herstructureringsdeskundige
Lees meer
Aandeelhouders
Lees meer
Contractspartijen en schuldeisers
Lees meer
Onderneming in financiële moeilijkheden
Lees meer
WHOA-uitspraak: Rechtbank wijst verzoek af; schuldeisers onjuist geïnformeerd.
Lees meer
Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige
Lees meer
Negende WHOA-uitspraak: De homologatie
Lees meer
De WHOA en de pand- of hypotheekhouder
Lees meer
De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden?
Lees meer
Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode
Lees meer
Het saneren van schulden (een stappenplan)
Lees meer
Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure
Lees meer
Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)
Lees meer
Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)
Lees meer
De Startverklaring voor de WHOA
Lees meer
Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige
Lees meer
De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.
Lees meer
Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
Lees meer
Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord
Lees meer
Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord
Lees meer
Deel I: De WHOA-procedure
Lees meer
Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder
Lees meer
Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige
Lees meer
Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse)
Lees meer
15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)
Lees meer
Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement
Lees meer
Het coronaverweer bij faillissementsaanvragen
Lees meer
WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
Lees meer
De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
Lees meer
Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
Lees meer
Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
Lees meer
Nieuwe wet kan redding zijn voor Maison van den Boer
Lees meer
Taak curator eindigt als alle boedelkosten en crediteuren kunnen worden betaald
Lees meer
Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
Lees meer
Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
Lees meer
Een hete zomer voor FC Den Bosch, maar alles is mogelijk
Lees meer
Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
Lees meer
Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
Lees meer
Van de bank moet ik naar Bijzonder Beheer. Wat nu?!
Lees meer