Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode

17 feb 2021

Op 17 februari 2021 verscheen de achtste WHOA-uitspraak. Onderaan dit artikel zijn de blogjes over de zeven voorgaande uitspraken te vinden. De achtste uitspraak is een vervolg op de zesde WHOA-uitspraak. In de zesde WHOA-uitspraak wees de rechtbank het verzoek tot benoeming van de voorgestelde herstructureringsdeskundige af, terwijl in deze achtste uitspraak de rechtbank oordeelt over de gevraagde afkoelingsperiode.

Het verzoek

Verzoekers exploiteren een onderneming in een vennootschap onder firma. Verzoekers huren hiertoe een pand bij verhuurder. Daarnaast heeft de verhuurder ook een lening aan Verzoekers verstrekt. De vordering van de verhuurder bedraagt € 492.366,60. De verhuurder wordt niet betaald, waarop hij conservatoir beslag heeft gelegd op de woningen en bankrekeningen van Verzoekers en een bodemprocedure is gestart. In het licht van een WHOA-traject wensen Verzoekers dat de rechtbank een afkoelingsperiode gelast. Op die manier hopen zij te voorkomen dat de Verhuurder na het verkregen vonnis tot executie overgaat en akkoord daarmee dwarsboomt.

De afkoelingsperiode

De rechtbank overweegt dat artikel 376 lid 1 Faillissementswet stelt dat de schuldenaar in drie gevallen een verzoek kan indienen voor het gelasten van een afkoelingsperiode. Dit betreft de volgende gevallen:

 1. Als er door de schuldenaar al een WHOA-akkoord is aangeboden;
 2. Als er door de schuldenaar is toegezegd dat binnen een termijn van ten hoogste twee maanden een WHOA-akkoord zal worden aangeboden;
 3. Als er door de rechtbank een herstructureringsdeskundige is aangewezen.

De rechtbank stelt vast dat ten tijde van de behandeling van het verzoek geen van de drie gevallen zich voordoet. De rechtbank kan in dat geval niet anders dan de Verzoeker niet-ontvankelijk verklaren.

De rechtbank overweegt ten slotte nog dat Verzoekers niet de noodzaak van het opheffen van de beslagen gedurende het WHOA-traject hebben aangetoond. Vervolgens hebben de Verzoekers ook nagelaten om uit te leggen dat de afkoelingsperiode de beslaglegger niet wezenlijk in zijn belangen schaadt. Zou er dus sprake zijn van één van de drie gevallen, dan zou de rechtbank het verzoek bij gebrek aan deze motivering alsnog afwijzen.

Koppeling met de zesde WHOA-uitspraak

Deze achtste WHOA-uitspraak dateert van 29 januari 2021. Op diezelfde dag vond ook de zesde WHOA-uitspraak in deze zelfde zaak plaats. In de zesde WHOA-uitspraak wees de rechtbank een verzoek tot benoeming van de voorgestelde herstructureringsdeskundige af. Met deze afwijzing was er op 29 januari 2021 geen grond meer voor toewijzing van een afkoelingsperiode, zoals uit deze achtste uitspraak valt te herleiden. Verzoekers hebben wel de mogelijkheid gekregen om het verzoekschrift aan te vullen met twee of drie offertes van mogelijke herstructureringsdeskundigen. Dit viel te lezen in de zesde WHOA-uitspraak.

Blogs over de eerdere WHOA-uitspraken

Vormt de WHOA wellicht ook een oplossing voor de schulden van uw onderneming? Of wordt u geconfronteerd met een partij die een WHOA-traject wil starten? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

BG.legal

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Faillissement en herstructurering in vastgoed
  Lees meer
  Faillissement en herstructurering in de Tech-sector
  Lees meer
  Faillissement & Herstructurering in de Zorg
  Lees meer
  Aansprakelijkheid van feitelijke beleidsbepalers in faillissement
  Lees meer
  Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon
  Lees meer
  Einde betalingsuitstel voor coronaschulden? Voorkom verrassingen
  Lees meer
  Accountants hebben ook een informatieverplichting naar curatoren!
  Lees meer
  BG.Legal begeleidt succesvol WHOA-traject van sterrenchef Jermain de Rozario
  Lees meer
  Aansprakelijkheidsrisico’s accountant voor te late deponering van de jaarrekening
  Lees meer
  Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  WHOA: principes kosten geld (en griffierecht)
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  WHOA: het verkrijgen van een afkoelingsperiode is geen inkoppertje
  Lees meer
  WHOA en pensioenpremies (II)
  Lees meer
  Deel VI: Goede voorbereiding is het halve/hele werk
  Lees meer
  WHOA en pensioenpremies (I)
  Lees meer
  Deel V: timing van een WHOA verzoek is essentieel
  Lees meer
  Nieuwsbrief WHOA
  Lees meer
  Belastingdienst kondigt versoepeling aan bij herstructurering
  Lees meer
  WHOA is voor niet gestaakte ondernemingen
  Lees meer
  Tijdelijke wetswijziging turboliquidatie
  Lees meer
  De klassenindeling bij de WHOA (2)
  Lees meer
  De klassenindeling bij de WHOA
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Een belangrijke oorzaak van het faillissement
  Lees meer
  De WHOA en de fiscus
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  De afkoelingsperiode in de WHOA
  Lees meer
  Vraag een offerte van BG.legal als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Aandeelhouders
  Lees meer
  Contractspartijen en schuldeisers
  Lees meer
  Onderneming in financiële moeilijkheden
  Lees meer
  WHOA-uitspraak: Rechtbank wijst verzoek af; schuldeisers onjuist geïnformeerd.
  Lees meer
  Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Negende WHOA-uitspraak: De homologatie
  Lees meer
  De WHOA en de pand- of hypotheekhouder
  Lees meer
  De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden?
  Lees meer
  Het saneren van schulden (een stappenplan)
  Lees meer
  Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)
  Lees meer
  De Startverklaring voor de WHOA
  Lees meer
  Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.
  Lees meer
  Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel I: De WHOA-procedure
  Lees meer
  Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder
  Lees meer
  Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse)
  Lees meer
  15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)
  Lees meer
  Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement
  Lees meer
  Het coronaverweer bij faillissementsaanvragen
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
  Lees meer
  Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
  Lees meer
  Nieuwe wet kan redding zijn voor Maison van den Boer
  Lees meer
  Taak curator eindigt als alle boedelkosten en crediteuren kunnen worden betaald
  Lees meer
  Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
  Lees meer
  Een hete zomer voor FC Den Bosch, maar alles is mogelijk
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Van de bank moet ik naar Bijzonder Beheer. Wat nu?!
  Lees meer