Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode

17 feb 2021

Op 17 februari 2021 verscheen de achtste WHOA-uitspraak. Onderaan dit artikel zijn de blogjes over de zeven voorgaande uitspraken te vinden. De achtste uitspraak is een vervolg op de zesde WHOA-uitspraak. In de zesde WHOA-uitspraak wees de rechtbank het verzoek tot benoeming van de voorgestelde herstructureringsdeskundige af, terwijl in deze achtste uitspraak de rechtbank oordeelt over de gevraagde afkoelingsperiode.

Het verzoek

Verzoekers exploiteren een onderneming in een vennootschap onder firma. Verzoekers huren hiertoe een pand bij verhuurder. Daarnaast heeft de verhuurder ook een lening aan Verzoekers verstrekt. De vordering van de verhuurder bedraagt € 492.366,60. De verhuurder wordt niet betaald, waarop hij conservatoir beslag heeft gelegd op de woningen en bankrekeningen van Verzoekers en een bodemprocedure is gestart. In het licht van een WHOA-traject wensen Verzoekers dat de rechtbank een afkoelingsperiode gelast. Op die manier hopen zij te voorkomen dat de Verhuurder na het verkregen vonnis tot executie overgaat en akkoord daarmee dwarsboomt.

De afkoelingsperiode

De rechtbank overweegt dat artikel 376 lid 1 Faillissementswet stelt dat de schuldenaar in drie gevallen een verzoek kan indienen voor het gelasten van een afkoelingsperiode. Dit betreft de volgende gevallen:

 1. Als er door de schuldenaar al een WHOA-akkoord is aangeboden;
 2. Als er door de schuldenaar is toegezegd dat binnen een termijn van ten hoogste twee maanden een WHOA-akkoord zal worden aangeboden;
 3. Als er door de rechtbank een herstructureringsdeskundige is aangewezen.

De rechtbank stelt vast dat ten tijde van de behandeling van het verzoek geen van de drie gevallen zich voordoet. De rechtbank kan in dat geval niet anders dan de Verzoeker niet-ontvankelijk verklaren.

De rechtbank overweegt ten slotte nog dat Verzoekers niet de noodzaak van het opheffen van de beslagen gedurende het WHOA-traject hebben aangetoond. Vervolgens hebben de Verzoekers ook nagelaten om uit te leggen dat de afkoelingsperiode de beslaglegger niet wezenlijk in zijn belangen schaadt. Zou er dus sprake zijn van één van de drie gevallen, dan zou de rechtbank het verzoek bij gebrek aan deze motivering alsnog afwijzen.

Koppeling met de zesde WHOA-uitspraak

Deze achtste WHOA-uitspraak dateert van 29 januari 2021. Op diezelfde dag vond ook de zesde WHOA-uitspraak in deze zelfde zaak plaats. In de zesde WHOA-uitspraak wees de rechtbank een verzoek tot benoeming van de voorgestelde herstructureringsdeskundige af. Met deze afwijzing was er op 29 januari 2021 geen grond meer voor toewijzing van een afkoelingsperiode, zoals uit deze achtste uitspraak valt te herleiden. Verzoekers hebben wel de mogelijkheid gekregen om het verzoekschrift aan te vullen met twee of drie offertes van mogelijke herstructureringsdeskundigen. Dit viel te lezen in de zesde WHOA-uitspraak.

Blogs over de eerdere WHOA-uitspraken

Vormt de WHOA wellicht ook een oplossing voor de schulden van uw onderneming? Of wordt u geconfronteerd met een partij die een WHOA-traject wil starten? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

Mr. J. Beerens, advocaat insolventierecht en curator in faillissementen.

Jelle Beerens

  Contact

   Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   Negende WHOA-uitspraak: De homologatie
   Lees meer
   De WHOA en de pand- of hypotheekhouder
   Lees meer
   De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden?
   Lees meer
   Het saneren van schulden (een stappenplan)
   Lees meer
   Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure
   Lees meer
   Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)
   Lees meer
   Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)
   Lees meer
   De Startverklaring voor de WHOA
   Lees meer
   Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.
   Lees meer
   Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord
   Lees meer
   Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord
   Lees meer
   Deel I: De WHOA-procedure
   Lees meer
   Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder
   Lees meer
   Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse)
   Lees meer
   15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)
   Lees meer
   Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement
   Lees meer
   Het coronaverweer bij faillissementsaanvragen
   Lees meer
   WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
   Lees meer
   De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
   Lees meer
   Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
   Lees meer
   Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
   Lees meer
   Nieuwe wet kan redding zijn voor Maison van den Boer
   Lees meer
   Taak curator eindigt als alle boedelkosten en crediteuren kunnen worden betaald
   Lees meer
   Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
   Lees meer
   Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
   Lees meer
   Een hete zomer voor FC Den Bosch, maar alles is mogelijk
   Lees meer
   Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
   Lees meer
   Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
   Lees meer
   Van de bank moet ik naar Bijzonder Beheer. Wat nu?!
   Lees meer