Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige

24 feb 2021

Op 24 februari 2021 verscheen de tiende WHOA-uitspraak. De tiende uitspraak kenmerkt zich door de afweging van twee offertes van mogelijke herstructureringsdeskundige. Eén kandidaat is echter geen advocaat. In deze blog geef ik een korte analyse van de uitspraak.

Achtergrond Verzoeker

Verzoeker betreft een eenmanszaak. In de eenmanszaak worden twee kledingwinkels in het hogere segment geëxploiteerd. Verzoeker is als gevolg van de coronamaatregelen in financiële problemen geraakt. De steunmaatregelen zijn ontoereikend om de kosten te dekken. Er is sprake van een grote betalingsachterstand bij leveranciers. Ook is er nog een schuld bij een financier. Ten slotte heeft Verzoeker geen mogelijkheid meer om te investeren in een nieuwe kledingcollectie. Verzoeker wil de activiteiten van de kledingwinkels graag staken. Om een zo hoog mogelijke opbrengst voor dezelfde schuldeisers te realiseren, wil Verzoeker een WHOA-akkoord aanbieden. Op die manier hoopt Verzoeker dat één of meer kandidaten zich melden om de winkel(s) going concern over te nemen.

Het verzoek

Verzoeker heeft op 18 januari 2021 een startverklaring gedeponeerd. Op dezelfde dag heeft Verzoeker een verzoek ingediend bij de rechtbank tot het aanwijzen van een herstructureringsdeskundige. Bij het verzoekschrift is slechts één offerte van een mogelijke kandidaat gevoegd. De rechtbank heeft Verzoeker op 26 januari 2021 alsnog in de gelegenheid gesteld om het verzoekschrift aan te vullen met nog één of twee mogelijke kandidaten. Op 11 februari 2021 heeft Verzoeker een tweede offerte ingediend. De eerste kandidaat betreft een schuldhulpverlener voor ondernemers en de tweede kandidaat betreft een advocaat.

Is er sprake van WHOA-situatie?

De rechtbank stelt eerst vast dat Verzoeker in de situatie verkeert dat het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet kan voortgaan. Zoals ook de tweede WHOA-uitspraak duidelijk maakte, biedt de WHOA ook de mogelijkheid om een akkoord aan te bieden ter voorbereiding op het beëindigen van de activiteiten van de onderneming.

Wie wordt de herstructureringsdeskundige?

De rechtbank ziet zich vervolgens geconfronteerd met de vraag welke persoon zij als herstructureringsdeskundige moet aanwijzen? De eerste offerte betreft een schuldhulpverlener voor ondernemers. De tweede offerte betreft een advocaat te Amsterdam. De beide voorgestelde kandidaten beschikken over de ervaring en de competenties om herstructureringsdeskundige te zijn volgens de rechtbank. Bovendien zouden zij beiden hun taak onafhankelijk en onpartijdig kunnen uitvoeren. De offertes van beide kandidaten gaan ook uit van grofweg dezelfde tijdbesteding, namelijk 40 uur. Het uiteindelijk doorslaggevende argument bij de keuze is de afstand tussen het werkgebied en de vestigingsplaats van de kandidaten. Volgens de rechtbank leidt de keuze voor de dichtstbijzijnde kandidaat mogelijk tot een betere inschatting van de levensvatbaarheid en waardering van de onderneming en het (daarbij) benutten van het lokale netwerk. Dat betekent dat de rechtbank de tweede kandidaat (de advocaat) als herstructureringsdeskundige aanwijst.

Tot slot

Al eerder zagen wij berichten langskomen dat de rechtbanken ook andere partijen dan advocaten als herstructureringsdeskundige geschikt zouden achten. Hoewel in deze casus uiteindelijk ook gekozen wordt voor een advocaat, bevestigt deze uitspraak wel de eerdere berichten; de rechtbank acht de schuldhulpverlener voor ondernemers ook geschikt. Een kritische noot van mijn kant is de overweging dat de afstand tot het werkgebied uiteindelijk doorslaggevend is. Opent de rechtbank met deze overweging niet de mogelijkheid om alsnog de voorkeurskandidaat door te drukken? Verzoeker kan er namelijk voor kiezen om naast de voorkeurskandidaat een offerte van een partij mee te sturen die op ruime afstand gelegen is. Deze uitspraak lijkt te suggereren dat Verzoeker (bij een verder gelijke geschiktheid) er dan vanuit kan gaan dat de rechtbank de voorkeurskandidaat aanwijst, omdat deze partij dichter bij de markt zit.

Blogs over de eerdere WHOA-uitspraken

Neem vrijblijvend contact met ons op:

 • Vormt de WHOA wellicht ook een oplossing voor de schulden van uw onderneming?
 • Wenst u een offerte te krijgen voor de rol als herstructureringsdeskundige?
 • Wordt u geconfronteerd met een partij die een WHOA-traject wil starten?
BG.legal

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Aansprakelijkheid van feitelijke beleidsbepalers in faillissement
  Lees meer
  Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon
  Lees meer
  Einde betalingsuitstel voor coronaschulden? Voorkom verrassingen
  Lees meer
  Accountants hebben ook een informatieverplichting naar curatoren!
  Lees meer
  BG.Legal begeleidt succesvol WHOA-traject van sterrenchef Jermain de Rozario
  Lees meer
  Aansprakelijkheidsrisico’s accountant voor te late deponering van de jaarrekening
  Lees meer
  Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  WHOA: principes kosten geld (en griffierecht)
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  WHOA: het verkrijgen van een afkoelingsperiode is geen inkoppertje
  Lees meer
  WHOA en pensioenpremies (II)
  Lees meer
  Deel VI: Goede voorbereiding is het halve/hele werk
  Lees meer
  WHOA en pensioenpremies (I)
  Lees meer
  Deel V: timing van een WHOA verzoek is essentieel
  Lees meer
  Nieuwsbrief WHOA
  Lees meer
  Belastingdienst kondigt versoepeling aan bij herstructurering
  Lees meer
  WHOA is voor niet gestaakte ondernemingen
  Lees meer
  Tijdelijke wetswijziging turboliquidatie
  Lees meer
  De klassenindeling bij de WHOA (2)
  Lees meer
  De klassenindeling bij de WHOA
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Een belangrijke oorzaak van het faillissement
  Lees meer
  De WHOA en de fiscus
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  De afkoelingsperiode in de WHOA
  Lees meer
  Vraag een offerte van BG.legal als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Aandeelhouders
  Lees meer
  Contractspartijen en schuldeisers
  Lees meer
  Onderneming in financiële moeilijkheden
  Lees meer
  WHOA-uitspraak: Rechtbank wijst verzoek af; schuldeisers onjuist geïnformeerd.
  Lees meer
  Negende WHOA-uitspraak: De homologatie
  Lees meer
  De WHOA en de pand- of hypotheekhouder
  Lees meer
  De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden?
  Lees meer
  Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode
  Lees meer
  Het saneren van schulden (een stappenplan)
  Lees meer
  Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)
  Lees meer
  De Startverklaring voor de WHOA
  Lees meer
  Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.
  Lees meer
  Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel I: De WHOA-procedure
  Lees meer
  Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder
  Lees meer
  Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse)
  Lees meer
  15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)
  Lees meer
  Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement
  Lees meer
  Het coronaverweer bij faillissementsaanvragen
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
  Lees meer
  Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
  Lees meer
  Nieuwe wet kan redding zijn voor Maison van den Boer
  Lees meer
  Taak curator eindigt als alle boedelkosten en crediteuren kunnen worden betaald
  Lees meer
  Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
  Lees meer
  Een hete zomer voor FC Den Bosch, maar alles is mogelijk
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Van de bank moet ik naar Bijzonder Beheer. Wat nu?!
  Lees meer