Archives

Zakelijke e-mail en privacy: wanneer mag je de mailbox van een werknemer controleren?

-

Recent boog het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich over de vraag of het monitoren van een zakelijk e-mailaccount van een werknemer is toegestaan.[1] In de desbetreffende zaak verweet ING een van haar...

Lees meer

Worden toeslagen in de zorg doorbetaald bij vakantie en verlof?

-

Iedere werknemer heeft recht op verlof met behoud van loon. Zo kan een medewerker vrij nemen zonder in te leveren of zijn of haar inkomsten. Maar welk ‘loon’ wordt nou...

Lees meer

Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?

-

In juli schreef Marlies Hol over vakantie in tijden van corona. Dat artikel gaat over de betaling van het loon door werkgever bij thuis-quarantaine van een werknemer na vakantie in...

Lees meer

Werknemer pakketdienst op staande voet ontslagen door betrokkenheid bij drugshandel

-

Binnen bepaalde functies kunnen werknemers misbruik maken van hun positie. Dit kan leiden tot criminele activiteiten die via werk worden gefaciliteerd. Denk aan de penningmeester die toegang heeft tot de...

Lees meer

Werknemer die datasets heeft gedownload kon op staande voet worden ontslagen

-

Een werknemer, die wist dat zijn tijdelijke arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd, heeft datasets van zijn werkgever gedownload. De werkgever kwam daar achter en heeft de werknemer vervolgens op staande...

Lees meer

Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19

-

Een schadevergoeding voor zorgpersoneel dat is besmet met het coronavirus (Covid-19)? Eerder schreef ik over de afname van de druk op de zorg en het overwerken. De druk op de...

Lees meer

Werkgever: ben aantoonbaar concreet in je verwijten richting werknemer

-

In mei 2019 heeft de Hoge Raad maar weer eens bevestigd dat de stelplicht en bewijslast die op een werkgever rust indien hij een ontbinding van de arbeidsovereenkomst wenst, een...

Lees meer

Werkgever moet een billijke vergoeding betalen na grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

-

Eerder organiseerden wij een webinar over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Sindsdien verschijnen er met regelmaat nieuwe misstanden in de media. Recente voorbeelden zijn misstanden bij KLM, NOS Sport en...

Lees meer

Werken met kennismigranten?

-

Dat is zinvol en eenvoudig, maar let goed op de voorwaarden. Voor werkgevers kan het interessant zijn een niet-Europeaan met zeer specialistische kennis in dienst te nemen. Dat geldt vooral...

Lees meer

Website zwarte lijst van zorgverleners op zwart

-

Tot twee weken geleden kon u op de website ‘www.zwartelijstartsen.com’ alle zorgverleners met een berisping, schorsing, of doorhaling opzoeken. Op de openingspagina van de website stond dat het zou gaan...

Lees meer

Wat zijn de gevolgen van een verstoorde arbeidsverhouding voor een KLM-piloot?

-

Een arbeidsovereenkomst ontbinden of wedertewerkstelling bij een verstoorde arbeidsverhouding? Op 3 mei 2021 publiceerde de Rechtspraak een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland over een arbeidsongeschikte gezagvoerder van KLM. KLM verzocht...

Lees meer

Wakker worden! Een slapend dienstverband vóór 1 juli 2015?

-

Eind vorig jaar bepaalde de Hoge Raad in de Xella-zaak dat werkgevers langdurig zieke werknemers niet in dienst mogen houden zodat de wettelijke transitievergoeding niet hoeft te worden betaald. De...

Lees meer

WAB: gevolgen directe werking van de verruimde ketenregeling

-

Hoe pakt de directe werking van de verruimde ketenregeling onder de WAB uit? Vanaf 1 januari 2020 geldt ingevolge de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) een verruimde ketenregeling voor elkaar...

Lees meer

Waar ligt de grens voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet?

-

27 jaar in dienst bij KLM Catering en ontslagen na drinken flesje water. 1,5 jaar in dienst bij de Action en ontslagen door het wegnemen van een plastic tasje van...

Lees meer

Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid

-

Kosten op transitievergoeding Het nieuwe Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding is op 1 juli 2020 in werking getreden. Op basis van dit besluit mag een werkgever inzetbaarheidskosten...

Lees meer

Vakantie in tijden van corona leidt tot arbeidsrechtelijke vragen

-

Onbezorgd op vakantie in het buitenland; een zorg voor werkgevers. Want wie draait op voor de loonkosten als u ziek wordt of in thuis-quarantaine moet? Marlies Hol geeft uitleg. Een...

Lees meer

Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz

-

Tegenwoordig kan elke Nederlander online zijn medische gegevens inzien. Of we nu ziek of gezond zijn: zelf je gegevens bijhouden en delen met huisartsen, ziekenhuizen en behandelaars, wordt steeds eenvoudiger....

Lees meer

Uber-chauffeurs nu ook werknemers

-

Eerder schreven Marlies Hol en Robin Verhoef al over het conflict tussen Deliveroo en FNV, waarin de rechter uiteindelijk besloot dat Deliveroo bezorgers werknemers waren. Interessant aan deze uitspraak is...

Lees meer

Thuiszorgorganisatie vordert hoger tarief van zorgverzekeraar

-

Eerder schreven wij al over het zorginkoopproces. Recente hoge inflatie leidt tot tegengestelde belangen bij de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders. Waar de zorgverzekeraar de premie en dus het inkooptarief laag...

Lees meer

Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht deel 2

-

Op dinsdag 16 november 2021 organiseerde BG.legal een webinar Actualiteiten Arbeidsrecht met interessante uitspraken over de gevolgen van de strengere regelgeving voor zzp'ers. Het webinar is gehouden voor werkgevers en...

Lees meer

Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht

-

Op dinsdag 18 mei 2021 organiseerde BG.legal een webinar Actualiteiten Arbeidsrecht met interessante uitspraken over corona, reorganisatie en ontslagen. Het webinar is gehouden voor werkgevers en HR-specialisten. Thema's die onder...

Lees meer

Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak

-

Het kabinet komt met een tijdelijke subsidieregeling voor zorgmedewerkers die twee jaar na hun covid-besmetting nog steeds klachten ondervinden. Ziekte door longcovid bij zorgpersoneel Een gedeelte van de zorgmedewerkers zijn,...

Lees meer

Strafregels of knielen, je kunt kiezen...

-

“Je kunt kiezen, of je gaat strafregels schrijven of je gaat nu voor mij knielen.” Op 19 juni 2020 is door de onderwijsgeschillencommissie uitspraak gedaan over een docente Duits, wiskunde...

Lees meer

Slapend dienstverband: voorlopig goed nieuws voor langdurig zieken

-

In mijn eerdere publicatie  “Is werkgever verplicht slapend dienstverband te beëindigen” gaf ik aan dat de Hoge Raad nu aan het woord is met betrekking tot de vraag of de...

Lees meer

Slapend dienstverband: Definitief goed nieuws voor langdurig zieken

-

Als sluitstuk op mijn eerdere twee publicaties over slapende dienstverbanden  "Is werkgever verplicht slapende dienstverbanden te beëindigen" en "Slapend dienstverband: voorlopig goed nieuws voor langdurig zieken"  kan ik u mededelen...

Lees meer

Seminar arbeidsrecht: Help ik moet reorganiseren, 22 september 2020

-

Juist in deze tijd zie je het belang van het arbeidsrecht. De gevolgen van het corona­virus worden voor ondernemingen steeds duidelijker. Ondanks de noodsteun van de overheid is een ontslaggolf...

Lees meer

SAVE THE DATES

-

In het najaar organiseert BG.legal een aantal seminars. Interessant voor ondernemers en bestuurders. Reserveer deze data alvast in uw agenda. 29 september 2022 - Seminar Ondernemingsrecht De advocaten ondernemingsrecht praten...

Lees meer

Reorganisatie in coronatijd

-

Deze coronatijd kan voor veel werkgevers leiden tot een noodzakelijke reorganisatie.  Bij een voorgenomen (collectief) ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is het belangrijk om alle te nemen stappen op voorhand in...

Lees meer

Reminder actie- en aandachtspunten WAB

-

BETER LAAT DAN NOOIT. De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) is op 1 januari 2020 in werking getreden. Mogelijk zijn sommige doorgevoerde wijzigingen in het arbeidsrecht weer weggezakt. Marlies Hol...

Lees meer

Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020

-

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt voor de oproepovereenkomsten aanzienlijke wijzigingen met zich mee. Achtergrond van deze wijzigingen is een versterking van de positie van de oproepkracht vanwege de...

Lees meer

Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?

-

Het werk in de zorg keert langzaam terug naar normaal. Dat geldt ook voor de werkdruk. Wist u dat dat voor zorgmedewerkers betekent dat weer wordt teruggegaan naar de ‘oude’...

Lees meer

Overtreding concurrentiebeding leidt tot boete € 51.800,-

-

Aan overtreding van een concurrentiebeding wordt vaak een dagelijks oplopende boete verbonden. Na één of twee jaar loopt dit bedrag op tot tienduizenden euro’s. De hoogte van deze boete kán...

Lees meer

Opzegging arbeidsovereenkomst; werkgever let op uw saeck!

-

Het is gebruikelijk dat een arbeidsovereenkomst wordt opgezegd per de eerste van een maand. De vraag is wat in dat geval nu precies de laatste dag van het dienstverband is....

Lees meer

Ontslag op staande voet: de reparatie van een ontslagbrief

-

In een recente uitspraak van de Hoge Raad wordt duidelijk gemaakt dat een werkgever niet altijd alle details van de reden(en) voor ontslag in een ontslagbrief hoeft op te nemen,...

Lees meer

Nieuwe cao voor zorgpersoneel

-

Zorgbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao VVT. In deze cao zijn betere arbeidsvoorwaarden voor zorgwerkers in de verpleeghuiszorg, wijkverpleging en thuiszorg opgenomen. Wat verandert er voor zorgpersoneel?...

Lees meer

Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms

-

In de wet is vastgelegd dat bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst die automatisch afloopt de werkgever het al dan niet voortzetten daarvan de werknemer schriftelijk moet aanzeggen. Als dit niet (tijdig)...

Lees meer

Moet het loon worden doorbetaald bij een ziekmelding door een arbeidsconflict?

-

Een pittig beoordelingsgesprek, een onenigheid met werkgever of een andere vervelende werksituatie leidt veelal tot ziekte van een werknemer. Zo'n ziekmelding brengt werkgever vaak in een lastig parket. Er kunnen...

Lees meer

Moet een werkgever in tijden van corona een veilige werkplek garanderen?

-

In de reeks van artikelen over de gevolgen van corona in het arbeidsrecht, schreef Marlies Hol eerder over vakantie in tijden van corona en loondoorbetaling bij thuis-quarantaine. Eén van de...

Lees meer

Mag je foto's van werknemers gebruiken?

-

Mag een werkgever foto’s van een (oud) werknemer gebruiken op de website, voor het smoelenboek of in een folder?  Het is een regelmatig terugkerende vraag: “mag ik foto’s van mijn...

Lees meer

Mag een werknemer een melding van grensoverschrijdend gedrag inzien?

-

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer blijft een actueel onderwerp. Al eerder schreven wij over de maatregelen die je als werkgever kunt treffen om problematisch gedrag op de werkvloer te voorkomen...

Lees meer

Mag een werkgever in de zorg informeren naar vaccinatiestatus medewerkers?

-

Mag een werkgever in de zorg informeren naar de vaccinatiestatus van haar medewerkers? Begin dit jaar schreef Marlies Hol over de gevolgen van corona op de werkvloer. Dat artikel ging...

Lees meer

Lopende tuchtzaak tegen medisch specialist geen reden voor ontslag

-

Het Radboudumc wilde de arbeidsovereenkomst met een medisch specialist (oncoloog) ontbinden vanwege een verstoorde arbeidsverhouding. Dat is gelukt. Aan deze ontbinding hing een hoog prijskaartje. Het ziekenhuis moest een billijke...

Lees meer

Loonstop wegens niet-werken door corona

-

Op 5 augustus heeft de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan over een opgelegde loonstop wegens niet-werken door corona. In deze kwestie ging het om een werknemer met een kwetsbare partner; zowel...

Lees meer

Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!

-

Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag! In veruit de meeste zaken leidt het liegen op je cv tot ontslag op staande voet. Voor werkgever is dat vaak...

Lees meer

Letsel door zelfgemaakt vuurwerk, moet werkgever salaris doorbetalen?

-

Ondanks het vuurwerkverbod dat gold op 31 december 2020, besloot een werknemer op 8 november 2020 eigenhandig vuurwerk te maken in zijn schuur. Tijdens het mengen van de stoffen ontplofte...

Lees meer

Let op bij finale kwijting! De cao ziekenhuizen 2021-2023 stelt een andere eis voor

-

Werkgever en werknemer sluiten vaak onderling een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst) genoemd om het dienstverband te beëindigen. In die vaststellingsovereenkomst spreken partijen voorwaarden af voor de beëindiging. Denk aan het...

Lees meer

Kan een onbereikbare werknemer worden ontslagen?

-

Het gebeurt regelmatig dat een werknemer niet op werk verschijnt zonder zich te hebben afgemeld. De medewerker neemt zijn telefoon niet op en reageert niet op WhatsApp. Soms blijft de...

Lees meer

Inklokken, maar niet werken: reden voor ontslag

-

Een werknemer komt naar werk en klokt in, zet zijn computer aan en vertrekt vervolgens via de achterdeur. Aan het einde van de werkdag komt de werknemer terug en klokt...

Lees meer

Hoe te handelen bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?

-

Eerder gaf Marlies Hol een presentatie over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer blijft een actueel onderwerp. Uit alle (recente) opspraak over grensoverschrijdend gedrag op de...

Lees meer

Hoe omgaan met drank- of drugsgebruik door werknemers in de zorg

-

Voor zorgmedewerkers gelden geen andere ontslagregels dan voor werknemers in andere sectoren. Toch onderscheidt de zorgsector zich door eigen problematiek. Medewerkers in zorginstellingen hebben te maken met kwetsbare patiënten en...

Lees meer

Heeft u al een klokkenluidersregeling?

-

In de praktijk merken we dat veel werkgevers nog geen klokkenluidersregeling hebben terwijl zij daar wel wettelijk toe verplicht zijn. Op 18 februari 2023 is de Wet Huis voor klokkenluiders...

Lees meer

Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader

-

Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde om goede zorg te kunnen bieden aan patiënten en cliënten. Om die reden hebben de toezichthouders in 2016 samen het kader Goed Bestuur uitgebracht....

Lees meer

Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar

-

Iedereen heeft inzage in gepubliceerde boetes, berispingen of andere maatregelen die aan zorgpersoneel zijn opgelegd. Ook werkgevers. Gepubliceerde boetes of berispingen die aan zorgpersoneel zijn opgelegd zijn openbaar. Indien u...

Lees meer

Geen recht op transitievergoeding bij ontslag

-

Veel werkgevers zijn ermee bekend dat wanneer een arbeidsovereenkomst met een werknemer door de kantonrechter wordt ontbonden, omdat sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer [de zogenaamde...

Lees meer

Fraude bij vrijwilligerswerk kan ook arbeidsrechtelijke gevolgen hebben

-

Opnieuw lezen we in de media dat een penningmeester van een lokale sportvereniging geld uit de kas heeft weten te ontvreemden. Marlies Hol leverde hierover een bijdrage aan en artikel...

Lees meer

Europese richtlijn gelijke beloning en loontransparantie

-

Uit artikel 6:646 lid 1 BW volgt dat een werkgever bij het opstellen van arbeidsvoorwaarden geen onderscheid mag maken tussen mannen en vrouwen. Gelijk werk moet ook gelijk worden beloond....

Lees meer

EU-detacheringsrichtlijn wegvervoersector

-

Essentie De richtlijn betreffende de detachering van werknemers (Detacheringsrichtlijn) is van toepassing op transnationale dienstverrichtingen in de sector van het wegvervoer. Buitenlandse chauffeurs die in Nederland zijn gedetacheerd vallen in...

Lees meer

Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst

-

Op 6 juli 2020 is er voor het eerst een uitspraak gedaan waarin ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de i-grond (de cumulatiegrond) is toegewezen. De Rechtbank Midden-Nederland heeft besloten dat...

Lees meer

Een toga; zo uniek als de advocaat die hem draagt

-

Ik ben zeer trots dat ik het beroep van advocaat mag uitoefenen. Toch was dit niet mijn kinderdroom. Mijn grote wens was om weervrouw bij RTL te worden. Achteraf blijkt...

Lees meer

Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.

-

Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk. Het is niet ongebruikelijk dat een stagiair na het afronden van zijn/haar stage in dienst treedt bij dat bedrijf....

Lees meer

Een AI-systeem als baas?

-

Tegenwoordig is het niet meer raar om in de stad meerdere maaltijdbezorgers tegen te komen die een blauwe, roze, groene of oranje tas op hun rug hebben. Deliveroo is één...

Lees meer

Dynamisch incorporatiebeding geen eenzijdig wijzigingsbeding

-

Essentie: een beding in de arbeidsovereenkomst dat opvolgende cao’s van toepassing verklaard maakt voor werknemers die lid zijn van de vakbond die alleen partij was bij de voorgaande cao, een...

Lees meer

Dronken van desinfectiegel, is dat mogelijk?

-

Alcohol en verkeer gaan niet samen. Zeker niet voor een beroepschauffeur. Maar wat nu als, door corona, een overmatig gebruik van desinfectiegel leidt tot een te hoog alcoholpromillage? Marlies Hol...

Lees meer

Disfunctioneren van de werknemer; wat moet ik er aan doen?

-

In de ogen van de werkgever disfunctioneert de werknemer, maar je kunt niet zomaar van de werknemer af. Daarvoor moet er eerst ‘disfunctioneren dossier’ worden opgebouwd. Waar moet een dergelijk...

Lees meer

Diefstal door werknemers op de werkvloer

-

Diefstal op de werkvloer kan vele vormen aannemen, variërend van kleine kantoorbenodigdheden tot misdrijven zoals verduistering of fraude. Eerder schreef ik al over financiële fraude. Binnen zorginstellingen zie ik helaas...

Lees meer

De WNT en het arbeidsrecht: alles over de verloning van topfunctionarissen

-

Eerder schreven wij over de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de wijzigingen voor de topfunctionaris in de zorg. Ook binnen het arbeidsrecht is de WNT relevant. De WNT gaat namelijk...

Lees meer

De werkgever heeft het auteursrecht op de creatie van de werknemer

-

Wetvoorstel ter verduidelijking van arbeidsrelaties Momenteel ligt er een voorstel voor de “Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden”. Dit voorstel bevat aanpassingen op de huidige Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)...

Lees meer

De WAB en het overgangsrecht voor de transitievergoeding

-

Onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt blijft, onder wat wordt genoemd het overgangsrecht, de huidige berekening van de transitievergoeding...

Lees meer

De positie van de medisch specialist in het arbeidsrecht

-

Op medewerkers van de meeste ziekenhuizen is de Cao Ziekenhuizen van toepassing. Voor medisch specialisten geldt een speciale regeling ten opzichte van andere medewerkers. Bij medisch specialisten is de Arbeidsvoorwaardenregeling...

Lees meer

De normalisering van het ambtenarenrecht

-

Onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt wordt de rechtspositie van de meeste ambtenaren zoveel mogelijk gelijkgetrokken met die van...

Lees meer

De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!

-

De premiedifferentiatie die de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met zich mee heeft gebracht is inmiddels een feit. Hierbij een aantal belangrijke door de Overheid opgestelde kennisdocumenten.

Lees meer

De grenzen van het concurrentiebeding; werken voor een concurrent in het buitenland

-

Hoe moet een concurrentiebeding worden uitgelegd? Als verboden wordt na uitdiensttreding in Nederland te werken, hoe letterlijk moet dat worden genomen als een werknemer in BelgiË aan de slag gaat? Daarover moest de kantonrechter oordelen.

Een

Lees meer

Controleert u of uw nieuwe zorgmedewerker zorg mag verlenen?

-

Zorginstellingen moeten instaan voor de goede kwaliteit van zorg. De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (hierna: Wkkgz) legt aan de zorgaanbieder verschillende verplichtingen op om zo de kwaliteit van...

Lees meer

Compensatie transitievergoeding ook bij slapend dienstverband van vóór 1 juli 2015

-

Goed nieuw voor werkgevers: de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in de uitspraak van 1 juni 2022 bepaalt dat de werkgever ook aanspraak heeft op compensatie van de transitievergoeding...

Lees meer

Cao-ontwikkelingen in de zorg

-

Marlies Hol neemt u mee in de arbeidsrechtelijke ontwikkelingen binnen de zorg. Vandaag staan de cao’s Ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) centraal. Gestarte onderhandelingen cao ziekenhuizen Vrijdag 2 juli...

Lees meer

Beslag door schuldeisers op zorgbonus mogelijk.

-

Eerder besprak Marlies Hol de druk op het zorgpersoneel door de Covid-19 pandemie en de bonus die zorgpersoneel in het vooruitzicht was gesteld. Dit eenmalige extraatje van € 1.000,- per...

Lees meer

Belemmeringsverbod Waadi ook bij uitzending zzp’er

-

Essentie Het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi [Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs] houdt in dat degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt geen belemmeringen in de weg legt voor de totstandkoming...

Lees meer

Arbeidsrecht advocaat Marlies Hol over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

-

Op dinsdag 22 februari 2022 organiseerde Marlies Hol een webinar Grensoverschrijdend (seksueel) gedrag op de werkvloer. Door alle nieuwsberichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen bekende en grote bedrijven, zijn de...

Lees meer

Ander werk voor werknemers door bedrijfssluiting

-

Door de nieuwe, verplichte bedrijfssluiting voor veel ondernemingen, kunnen (wederom) veel werknemers hun eigen werk niet uitvoeren. Voor werkgevers is het mogelijk om deze werknemers tijdelijk ander werk te kunnen...

Lees meer

Alles over Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

-

Per 1 augustus 2022 treedt een nieuwe arbeidswet in werking. Deze wet heet de: Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Werknemers krijgen met deze wetswijziging (nog) meer bescherming in...

Lees meer

Alles over detachering en uitlenen van zelfstandigen (zzp’ers) en opdrachtnemers

-

Tegenwoordig zijn er veel organisaties die vraag en aanbod bij elkaar brengen als dienstverlening. Uber doet dit voor transport, Deliveroo voor eten en Gorillas voor boodschappenbezorging. Op Temper.works kunnen bedrijven...

Lees meer

Alles over detachering en uitlenen van werknemers

-

Tegenwoordig zijn er veel organisaties die vraag en aanbod bij elkaar brengen als dienstverlening. Uber doet dit voor transport, Deliveroo voor eten en Gorillas voor boodschappenbezorging. Op Temper.works kunnen bedrijven...

Lees meer

Algoritmes in de arbeidswereld: de moderne gezagsverhouding van Uber

-

Uber, 's werelds meest bekende rit-hailingplatform, heeft de afgelopen jaren niet alleen grote veranderingen teweeggebracht in de transportindustrie, maar heeft ook belangrijke vragen opgeroepen over (schijn)zelfstandigheid van zzp’ers en werknemers....

Lees meer

Actualiteiten Arbeidsrecht

-

Op donderdag 10 november 2022 organiseerde Marlies Hol een webinar Actualiteiten Arbeidsrecht. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: Nieuwe regelgeving op het gebied van arbeidsrecht; Actualiteiten; interessante uitspraken toegelicht...

Lees meer

Aannemen van gift of diefstal? Reden voor ontslag op staande voet in de zorg

-

Zorgmedewerkers bieden dankbare hulpverlening. Het kan gaan om acute of eenmalige zorg of om meer duurzame en structurele zorg. Patiënten kunnen als blijk van hun waardering een gift aan een...

Lees meer

Aandachtspunten voor zorgwerkgevers bij mediation

-

Mediation is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting. Bij mediation proberen partijen gezamenlijk een (arbeids)conflict op te lossen, dit onder de begeleiding van een onafhankelijke derde, de mediator. Uit de rechtspraak...

Lees meer

Aandachtspunten bij het ontslag van een statutair bestuurder

-

Veel (grotere) bedrijven en ondernemingen werken met directeuren of bestuurders. Een medewerker in deze positie kan worden aangesteld als statutair bestuurder van de onderneming. De statutair bestuurder is niet alleen...

Lees meer

5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens

-

Het bijhouden van een goede administratie is van groot belang voor ondernemingen. De verwerking van persoonsgegevens is daarbij onvermijdelijk. Maar persoonsgegevens mogen niet voor onbeperkte duur worden bewaard. Daarvoor gelden...

Lees meer